Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:335:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 335, 14 december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2013.335.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 335

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

56e jaargang
14 december 2013


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 1331/2013 van de Raad van 10 december 2013 houdende aanpassing, met ingang van 1 juli 2012, van het pensioenbijdragepercentage van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie

1

 

*

Verordening (EU) nr. 1332/2013 van de Raad van 13 december 2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1333/2013 van de Commissie van 13 december 2013 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1709/2003, (EG) nr. 1345/2005, (EG) nr. 972/2006, (EG) nr. 341/2007, (EG) nr. 1454/2007, (EG) nr. 826/2008, (EG) nr. 1296/2008, (EG) nr. 1130/2009, (EU) nr. 1272/2009 en (EU) nr. 479/2010 met betrekking tot de kennisgevingsverplichtingen in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten

8

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1334/2013 van de Commissie van 13 december 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2008 wat de naam van de vergunninghouder betreft en wat de aanbevolen dosis van een preparaat van Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) en Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) betreft (1)

12

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1335/2013 van de Commissie van 13 december 2013 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 29/2012 betreffende de handelsnormen voor olijfolie

14

 

*

Verordening (EU) nr. 1336/2013 van de Commissie van 13 december 2013 tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG, 2004/18/EG en 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten (1)

17

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1337/2013 van de Commissie van 13 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft het vermelden van het land van oorsprong of de plaats van herkomst voor vers, gekoeld of bevroren vlees van varkens, schapen, geiten en pluimvee

19

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1338/2013 van de Commissie van 13 december 2013 tot 208e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al-Qa‘ida-netwerk

23

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1339/2013 van de Commissie van 13 december 2013 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

25

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1340/2013 van de Commissie van 13 december 2013 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 december 2013

27

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1341/2013 van de Commissie van 13 december 2013 tot vaststelling van de mate waarin invoercertificaataanvragen die in november 2013 in het kader van bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 geopende tariefcontingenten voor bepaalde zuivelproducten zijn ingediend, kunnen worden geaccepteerd

30

 

 

BESLUITEN

 

 

2013/756/EU

 

*

Besluit van de Raad van 2 december 2013 tot vaststelling van het namens de Europese Unie in het Comité voor overheidsopdrachten in te nemen standpunt over besluiten tot uitvoering van een aantal bepalingen van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten

32

 

 

2013/757/EU

 

*

Besluit van de Raad van 9 december 2013 houdende benoeming van een Duits lid en een Duitse plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s

45

 

 

2013/758/EU

 

*

Besluit van de Raad van 10 december 2013 waarbij wordt vastgesteld dat Polen geen effectief gevolg heeft gegeven aan de aanbeveling van de Raad van 21 juni 2013

46

 

 

2013/759/EU

 

*

Besluit van de Raad van 12 december 2013 betreffende overgangsmaatregelen voor het beheer van het EOF tussen 1 januari 2014 en de inwerkingtreding van het elfde Europees Ontwikkelingsfonds

48

 

*

Besluit 2013/760/GBVB van de Raad van 13 december 2013 houdende wijziging van Besluit 2013/255/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

50

 

 

2013/761/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 12 december 2013 betreffende de kennisgeving door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van een nationaal plan voor de overgangsfase als bedoeld in artikel 32 van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 8815)

52

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top