Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:316:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 316, 27 november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2013.316.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 316

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

56e jaargang
27 november 2013


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1203/2013 van de Raad van 26 november 2013 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1204/2013 van de Commissie van 25 november 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de gegevens voor de Republiek Moldavië in de lijsten van derde landen waaruit bepaalde soorten vlees, vleesproducten, eieren en eiproducten in de Unie mogen worden binnengebracht (1)

6

 

*

Verordening (EU) nr. 1205/2013 van de Commissie van 26 november 2013 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op zonneglas van oorsprong uit de Volksrepubliek China

8

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1206/2013 van de Commissie van 26 november 2013 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

29

 

 

BESLUITEN

 

 

2013/676/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Raad van 15 november 2013 waarbij Roemenië wordt gemachtigd een bijzondere maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 193 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

31

 

 

2013/677/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Raad van 15 november 2013 waarbij Luxemburg wordt gemachtigd een bijzondere maatregel in te voeren die afwijkt van artikel 285 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

33

 

 

2013/678/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Raad van 15 november 2013 waarbij de Italiaanse Republiek wordt gemachtigd een bijzondere maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 285 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

35

 

 

2013/679/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Raad van 15 november 2013 tot wijziging van Beschikking 2007/441/EG waarbij de Italiaanse Republiek wordt gemachtigd maatregelen toe te passen die afwijken van artikel 26, lid 1, onder a), en artikel 168 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

37

 

 

2013/680/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Raad van 15 november 2013 waarbij het Koninkrijk Denemarken en het Koninkrijk Zweden worden gemachtigd tot verlenging van de toepassing van een bijzondere maatregel in afwijking van de artikelen 168, 169, 170 en 171 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

39

 

 

2013/681/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Raad van 15 november 2013 tot wijziging van Beschikking 2007/884/EG waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd een maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 26, lid 1, onder a), en de artikelen 168 en 169 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

41

 

 

2013/682/EU

 

*

Besluit van de Raad van 19 november 2013 houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen

43

 

 

2013/683/EU

 

*

Besluit van de Raad van 19 november 2013 tot benoeming van een Frans lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

44

 

 

2013/684/EU

 

*

Besluit van de Raad van 19 november 2013 houdende benoeming van een Oostenrijkse plaatsvervanger van het Comité van de Regio’s

45

 

*

Besluit 2013/685/GBVB van de Raad van 26 november 2013 houdende wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran

46

 

 

2013/686/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 25 november 2013 tot wijziging van Beschikking 2009/861/EG tot vaststelling van overgangsmaatregelen uit hoofde van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de verwerking van rauwe melk die niet aan de voorschriften voldoet in bepaalde melkverwerkingsinrichtingen in Bulgarije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 8031)  (1)

50

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top