Help Print this page 

Document L:2013:313:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 313, 22 november 2013

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2013.313.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 313

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

56e jaargang
22 november 2013


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

 

2013/671/EU

 

*

Besluit van de Raad van 15 november 2013 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Franse Republiek met het oog op de toepassing van de Uniewetgeving betreffende de belasting van spaartegoeden en de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen ten aanzien van de Gemeenschap Saint-Barthélemy

1

 

 

2013/672/EU

 

*

Besluit van de Raad van 15 november 2013 betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië voor een periode van twee jaar

3

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 1180/2013 van de Raad van 19 november 2013 tot vaststelling, voor 2014, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Oostzee van toepassing zijn

4

 

*

Verordening (EU) nr. 1181/2013 van de Raad van 19 november 2013 inzake de vaststelling van een overeenkomstig Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar 2013 en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 964/2013 van de Commissie

13

 

*

Verordening (EU) nr. 1182/2013 van de Raad van 19 november 2013 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 754/2009, (EU) nr. 1262/2012, (EU) nr. 39/2013 en (EU) nr. 40/2013 wat bepaalde vangstmogelijkheden betreft

15

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1183/2013 van de Commissie van 12 november 2013 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Slovenski med (BGA))

30

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1184/2013 van de Commissie van 12 november 2013 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Prés-salés du Mont-Saint-Michel (BOB))

32

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1185/2013 van de Commissie van 21 november 2013 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Pâté de Campagne Breton (BGA))

34

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1186/2013 van de Commissie van 21 november 2013 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Orkney Scottish Island Cheddar (BGA))

40

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1187/2013 van de Commissie van 21 november 2013 tot goedkeuring van de werkzame stof penthiopyrad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (1)

42

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1188/2013 van de Commissie van 21 november 2013 tot inkorting van termijn voor de aan de aankomst in de haven voorafgaande kennisgeving voor EU-vaartuigen die in de Cantabrische Zee en ten westen van het Iberisch Schiereiland op bestanden van zuidelijke heek en langoustines vissen en in Spaanse havens aanlanden

47

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1189/2013 van de Commissie van 21 november 2013 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

49

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1190/2013 van de Commissie van 21 november 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 wat betreft de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine

51

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top