Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:111:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 111, 23 april 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2013.111.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 111

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

56e jaargang
23 april 2013


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 363/2013 van de Raad van 22 april 2013 houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 364/2013 van de Raad van 22 april 2013 houdende uitvoering van artikel 16, lid 2, van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Li

25

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 365/2013 van de Commissie van 22 april 2013 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof glufosinaat (1)

27

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 366/2013 van de Commissie van 22 april 2013 tot goedkeuring van de werkzame stof Bacillus firmus I-1582 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (1)

30

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 367/2013 van de Commissie van 22 april 2013 tot goedkeuring van de werkzame stof Spodoptera littoralis kernpolyedervirus overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (1)

33

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 368/2013 van de Commissie van 22 april 2013 tot goedkeuring van de werkzame stof Helicoverpa armigera kernpolyedervirus overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (1)

36

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 369/2013 van de Commissie van 22 april 2013 tot goedkeuring van de werkzame stof kaliumfosfonaten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (1)

39

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 370/2013 van de Commissie van 22 april 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea

43

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 371/2013 van de Commissie van 22 april 2013 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

46

 

 

BESLUITEN

 

 

2013/180/EU

 

*

Besluit van de Raad van 22 april 2013 houdende benoeming van de leden van het comité bedoeld in artikel 3, lid 3, van bijlage I bij het Protocol van het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie

48

 

 

2013/181/EU

 

*

Besluit van de Raad van 22 april 2013 houdende vaststelling van een lijst van drie rechter-plaatsvervangers bij het Gerecht voor ambtenarenzaken

49

 

*

Besluit 2013/182/GBVB van de Raad van 22 april 2013 tot wijziging van Besluit 2011/137/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

50

 

*

Besluit 2013/183/GBVB van de Raad van 22 april 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Besluit 2010/800/GBVB

52

 

*

Besluit 2013/184/GBVB van de Raad van 22 april 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma en tot intrekking van Besluit 2010/232/GBVB

75

 

*

Uitvoeringsbesluit 2013/185/GBVB van de Raad van 22 april 2013 houdende uitvoering van Besluit 2012/739/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

77

 

*

Besluit 2013/186/GBVB van de Raad van 22 april 2013 houdende wijziging van Besluit 2012/739/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

101

 

 

2013/187/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 april 2013 houdende wijziging van Beschikking 2005/1/EG tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in de Tsjechische Republiek, wat de formules van de toegelaten methoden en de aanbiedingsvorm van deze geslachte varkens betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 2037)

103

 

 

2013/188/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 april 2013 inzake de jaarverslagen over niet-discriminerende controles overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 2098)  (1)

107

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top