EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:090:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 90, 28 maart 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2013.090.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 90

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

56e jaargang
28 maart 2013


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 295/2013 van de Raad van 21 maart 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 192/2007 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van polyethyleentereftalaat uit onder meer Taiwan naar aanleiding van een nieuw onderzoek ten behoeve van een „nieuwe exporteur” uit hoofde van artikel 11, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1225/2009

1

 

*

Verordening (EU) nr. 296/2013 van de Raad van 26 maart 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 329/2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea

4

 

*

Verordening (EU) nr. 297/2013 van de Raad van 27 maart 2013 tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 44/2012, (EU) nr. 39/2013 en (EU) nr. 40/2013 wat bepaalde vangstmogelijkheden betreft

10

 

*

Verordening (EU) nr. 298/2013 van de Raad van 27 maart 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 314/2004 inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

48

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 299/2013 van de Commissie van 26 maart 2013 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2568/91 inzake de kenmerken van olijfoliën en oliën uit afvallen van olijven en de desbetreffende analysemethoden

52

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 300/2013 van de Commissie van 27 maart 2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 605/2010 tot vaststelling van de volks- en diergezondheidsvoorwaarden en de veterinaire certificeringsvoorschriften voor het binnenbrengen in de Europese Unie van rauwe melk en zuivelproducten, bestemd voor menselijke consumptie (1)

71

 

*

Verordening (EU) nr. 301/2013 van de Commissie van 27 maart 2013 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot jaarlijkse verbeteringen in International Financial Reporting Standards, cyclus 2009-2011 (1)

78

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 302/2013 van de Commissie van 27 maart 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 616/2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor vlees van pluimvee van oorsprong uit Brazilië, Thailand en andere derde landen

86

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 303/2013 van de Commissie van 27 maart 2013 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

90

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 304/2013 van de Commissie van 27 maart 2013 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 1 april 2013

92

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit 2013/160/GBVB van de Raad van 27 maart 2013 houdende wijziging van Besluit 2011/101/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

95

 

 

2013/161/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 11 maart 2013 tot wijziging van Besluit 2011/163/EU tot goedkeuring van de door derde landen ingediende plannen overeenkomstig artikel 29 van Richtlijn 96/23/EG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 1279)  (1)

99

 

 

2013/162/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 26 maart 2013 tot vaststelling van de jaarlijkse emissieruimte van de lidstaten voor de periode 2013 tot en met 2020 overeenkomstig Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 1708)

106

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top