Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:075:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, R 075, 19 maart 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2013.075.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 75

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

56e jaargang
19 maart 2013


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 241/2013 van de Commissie van 14 maart 2013 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van chlorantraniliprole, fludioxonil en prohexadion in of op bepaalde producten (1)

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 242/2013 van de Commissie van 18 maart 2013 tot 189e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al-Qa‘ida-netwerk

25

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 243/2013 van de Commissie van 18 maart 2013 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

27

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit 2013/133/GBVB van de Raad van 18 maart 2013 tot benoeming van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de Sahelregio

29

 

*

Besluit 2013/134/GBVB van de Raad van 18 maart 2013 houdende wijziging van Besluit 2011/173/GBVB betreffende beperkende maatregelen vanwege de situatie in Bosnië en Herzegovina

33

 

 

2013/135/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 15 maart 2013 tot wijziging van de Beschikkingen 2007/506/EG en 2007/742/EG teneinde de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor bepaalde producten te verlengen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 1411)  (1)

34

 

 

2013/136/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 15 maart 2013 tot beëindiging van het bij Uitvoeringsbesluit 2012/161/EU geopende onderzoek inzake de effectieve tenuitvoerlegging van het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties inzake verdovende middelen in Bolivia (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 1422)

35

 

 

2013/137/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 15 maart 2013 houdende toestemming tot het gebruik, in Spanje, van risicorunderen tot het eind van hun productieve leven na officiële bevestiging van de aanwezigheid van BSE (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 1473)

37

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsbesluit 2012/414/EU van de Commissie van 17 juli 2012 tot wijziging van de bijlagen I tot en met IV bij Beschikking 2006/168/EG wat betreft bepaalde voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van runderembryo’s in de Unie (PB L 194 van 21.7.2012)

38

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top