Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:065:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 65, 8 maart 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2013.065.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 65

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

56e jaargang
8 maart 2013


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 195/2013 van de Commissie van 7 maart 2013 tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie wat betreft innoverende technologieën ter beperking van de CO2-emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (1)

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 196/2013 van de Commissie van 7 maart 2013 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 wat betreft de vermelding voor Japan in de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit de invoer van bepaalde soorten vers vlees in de Europese Unie is toegestaan (1)

13

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 197/2013 van de Commissie van 7 maart 2013 houdende wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 80/2012 tot vaststelling van de lijst van biologische of chemische stoffen als bedoeld in artikel 53, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen

15

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 198/2013 van de Commissie van 7 maart 2013 inzake de keuze van een symbool ter markering van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die onderworpen zijn aan aanvullende monitoring (1)

17

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 199/2013 van de Commissie van 7 maart 2013 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

19

 

 

BESLUITEN

 

 

2013/119/EU

 

*

Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van 6 maart 2013 houdende benoeming van rechters bij het Gerecht

21

 

 

2013/120/EU

 

*

Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van 6 maart 2013 houdende benoeming van een rechter bij het Gerecht

22

 

 

2013/121/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 7 maart 2013 inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen voor bepaalde kinderzitjes krachtens Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid moeten voldoen (1)

23

 

 

2013/122/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 7 maart 2013 tot vaststelling van de datum waarop de werkzaamheden van het Visuminformatiesysteem (VIS) in een vierde en een vijfde regio beginnen

35

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top