Help Print this page 

Document L:2013:047:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 47, 20 februari 2013

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2013.047.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 47

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

56e jaargang
20 februari 2013


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 139/2013 van de Commissie van 7 januari 2013 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van bepaalde vogels in de Unie en de desbetreffende quarantainevoorschriften (1)

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 140/2013 van de Commissie van 18 februari 2013 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Pa de Pagès Català (BGA))

18

 

*

Verordening (EU) nr. 141/2013 van de Commissie van 19 februari 2013 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk, met betrekking tot statistieken op basis van de Europese gezondheidsenquête (EHIS) (1)

20

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 142/2013 van de Commissie van 19 februari 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2535/2001 wat betreft de gegevens over de instantie die in Nieuw-Zeeland certificaten voor de uitvoer van zuivelproducten afgeeft

49

 

*

Verordening (EU) nr. 143/2013 van de Commissie van 19 februari 2013 tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie wat de bepaling van de CO2-emissies van voor meerfasentypegoedkeuring ter beschikking gestelde voertuigen betreft (1)

51

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 144/2013 van de Commissie van 19 februari 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 606/2009, wat betreft bepaalde oenologische procedés en de daarvoor geldende beperkingen, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 436/2009, wat betreft de vermelding van deze procedés in de begeleidende documenten voor het vervoer van wijnbouwproducten en de in de wijnsector bij te houden registers

56

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 145/2013 van de Commissie van 19 februari 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

63

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 146/2013 van de Commissie van 19 februari 2013 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

68

 

 

BESLUITEN

 

 

2013/90/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 februari 2013 tot goedkeuring van het programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens en de noodvaccinatie van deze varkens in bepaalde gebieden van Letland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 720)

70

 

 

2013/91/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 februari 2013 tot wijziging van Beschikking 2008/855/EG wat betreft maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met klassieke varkenspest in Letland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 722)  (1)

72

 

 

2013/92/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 februari 2013 betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van specifieke goederen van oorsprong uit China (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 789)

74

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top