Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:348:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 348, 18 december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.348.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 348

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
18 december 2012


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 1209/2012 van de Commissie van 13 december 2012 tot vaststelling van een verbod op de visserij op heek in de EU-wateren van IIa en IV door vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren

1

 

*

Verordening (EU) nr. 1210/2012 van de Commissie van 13 december 2012 tot vaststelling van een verbod op de visserij op wijting in VI; de EU-wateren en internationale wateren van Vb; de internationale wateren van XII en XIV door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren

3

 

*

Verordening (EU) nr. 1211/2012 van de Commissie van 13 december 2012 tot vaststelling van een verbod op de visserij op blauwe marlijn in de Atlantische Oceaan door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

5

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1212/2012 van de Commissie van 17 december 2012 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2535/2001, (EG) nr. 917/2004, (EG) nr. 382/2008, (EG) nr. 748/2008, (EG) nr. 810/2008 en (EG) nr. 610/2009 met betrekking tot de kennisgevingsverplichtingen in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten

7

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1213/2012 van de Commissie van 17 december 2012 tot schorsing van de tariefpreferenties voor bepaalde SAP-begunstigde landen ten aanzien van bepaalde SAP-afdelingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties

11

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1214/2012 van de Commissie van 17 december 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

14

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Gedelegeerde Richtlijn 2012/50/EU van de Commissie van 10 oktober 2012 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor loodhoudende toepassingen (1)

16

 

*

Gedelegeerde Richtlijn 2012/51/EU van de Commissie van 10 oktober 2012 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor cadmiumhoudende toepassingen (1)

18

 

 

BESLUITEN

 

 

2012/788/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 december 2012 inzake de financiële bijdrage die de Europese Unie in 2012 verleent ten bate van het nationale programma van 5 lidstaten (Ierland, Spanje, Frankrijk, Malta en Portugal) voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9187)

20

 

 

2012/789/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 14 december 2012 tot vaststelling van een financiële bijdrage van de Unie overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG van de Raad voor 2012 ter dekking van de door Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Nederland en Portugal gedane uitgaven ter bestrijding van voor planten of plantaardige producten schadelijke organismen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9280)

22

 

 

2012/790/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 14 december 2012 ter uitvoering van Beschikking 2009/470/EG van de Raad wat betreft de financiële steun van de Unie aan het EU-referentielaboratorium voor het opsporen van bepaalde residuen van 1 januari tot en met 31 december 2012 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9286)

28

 

 

RICHTSNOEREN

 

 

2012/791/EU

 

*

Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 26 november 2012 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/14 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem (ECB/2012/25)

30

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top