Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:347:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 347, 15 december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.347.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 347

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
15 december 2012


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1203/2012 van de Commissie van 14 december 2012 met betrekking tot de afzonderlijke verkoop van gereguleerde retailroamingdiensten binnen de Unie (1)

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1204/2012 van de Commissie van 14 december 2012 houdende goedkeuring van wijzigingen van het productdossier voor een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Castelmagno (BOB))

8

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1205/2012 van de Commissie van 14 december 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 802/2010 wat de prestaties van de rederij betreft (1)

10

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1206/2012 van de Commissie van 14 december 2012 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus oryzae (DSM 10287) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestpluimvee, gespeende biggen en mestvarkens en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1332/2004 en (EG) nr. 2036/2005 (vergunninghouder DSM Nutritional Products) (1)

12

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1207/2012 van de Commissie van 14 december 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

15

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1208/2012 van de Commissie van 14 december 2012 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 december 2012

17

 

 

BESLUITEN

 

 

2012/782/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 11 december 2012 betreffende de vaststelling van kwantitatieve beperkingen en de toewijzing van quota voor stoffen die worden gereguleerd krachtens Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2013 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 8899)

20

 

 

2012/783/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 13 december 2012 betreffende de erkenning van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië overeenkomstig Richtlijn 2008/106/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opleiding en diplomering van zeevarenden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9253)  (1)

28

 

 

2012/784/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 13 december 2012 betreffende door Oostenrijk aangemelde nationale bepalingen inzake industriële broeikasgassen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9256)

29

 

 

2012/785/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 13 december 2012 tot goedkeuring van bepaalde gewijzigde programma’s voor de uitroeiing en de bewaking van dierziekten en zoönosen voor het jaar 2012 en tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/807/EU wat betreft de financiële bijdrage van de Unie voor bepaalde programma’s die bij dat besluit zijn goedgekeurd (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9264)

31

 

 

2012/786/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 13 december 2012 tot wijziging van Besluit 2010/221/EU wat betreft nationale maatregelen ter preventie van het binnenbrengen van bepaalde ziekten bij waterdieren in delen van Ierland, Finland en het Verenigd Koninkrijk (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9295)  (1)

36

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

 

2012/787/EU

 

*

Besluit nr. 1/2012 van het OZA-EU Comité douanesamenwerking van 29 november 2012 betreffende de afwijking van de oorsprongsregels in Protocol nr. 1 bij de Tussentijdse Overeenkomst tot vaststelling van een kader voor een Economische Partnerschapsovereenkomst tussen staten in oostelijk en zuidelijk Afrika, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, in verband met de bijzondere situatie van de staten in oostelijk en zuidelijk Afrika met betrekking tot tonijnconserven en tonijnfilets („loins”)

38

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 692/2012 van de Raad van 24 juli 2012 tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 43/2012 en (EU) nr. 44/2012 wat betreft de bescherming van de reuzenmanta en bepaalde vangstmogelijkheden (PB L 203 van 31.7.2012)

41

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1155/2012 van de Commissie van 5 december 2012 tot 183e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al-Qa’ida-netwerk (PB L 335 van 7.12.2012)

43

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 181 van 12.7.2012)

43

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top