Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:336:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 336, 8 december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.336.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 336

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
8 december 2012


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1159/2012 van de Commissie van 7 december 2012 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1160/2012 van de Commissie van 7 december 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 206/2010 wat betreft het model van het veterinair certificaat voor als landbouwhuisdier gehouden runderen, bestemd voor doorvoer uit de regio Kaliningrad naar andere regio’s van Rusland via het grondgebied van Litouwen (1)

9

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1161/2012 van de Commissie van 7 december 2012 tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 37/2010 betreffende farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, wat de stof fenbendazool betreft (1)

14

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1162/2012 van de Commissie van 7 december 2012 tot wijziging van Beschikking 2007/777/EG en Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de gegevens voor Rusland in de lijsten van derde landen waaruit bepaalde soorten vlees, vleesproducten en eieren in de Unie mogen worden binnengebracht (1)

17

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1163/2012 van de Commissie van 7 december 2012 tot vaststelling van bijzondere regels voor het beheer en de verdeling van bepaalde krachtens Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad voor 2013 ingestelde kwantitatieve contingenten voor textielproducten

22

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1164/2012 van de Commissie van 7 december 2012 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen

29

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1165/2012 van de Commissie van 7 december 2012 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere, communautaire regeling

55

 

*

Verordening (EU) nr. 1166/2012 van de Commissie van 7 december 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat het gebruik van dimethyldicarbonaat (E 242) in bepaalde alcoholhoudende dranken betreft (1)

75

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1167/2012 van de Commissie van 7 december 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

78

 

 

BESLUITEN

 

 

2012/758/EU

 

*

Besluit van de Europese Raad van 22 november 2012 betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

80

 

 

2012/759/EU

 

*

Besluit van de Raad van 29 november 2012 tot vaststelling van het door de Europese Unie in te nemen standpunt in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie over de toetreding van de Republiek Tadzjikistan tot de WTO

81

 

 

2012/760/EU

 

*

Besluit van de Raad van 6 december 2012 houdende benoeming van een Duits lid en een Duitse plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s

82

 

 

2012/761/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 november 2012 tot goedkeuring van de door de lidstaten voor 2013 ingediende jaarlijkse en meerjarenprogramma’s en van de financiële bijdrage van de Unie voor de uitroeiing, bestrijding en bewaking van bepaalde dierziekten en zoönosen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 8682)

83

 

 

2012/762/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 6 december 2012 tot wijziging van Beschikking 2009/821/EG wat betreft de lijsten van grensinspectieposten en veterinaire eenheden in Traces (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 8889)  (1)

94

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top