EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:310:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 310, 9 november 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.310.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 310

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
9 november 2012


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1039/2012 van de Raad van 29 oktober 2012 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op aluminium radiatoren van oorsprong uit de Volksrepubliek China

1

 

*

Verordening (EU) nr. 1040/2012 van de Raad van 7 november 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 754/2009 tot uitsluiting van bepaalde groepen vaartuigen uit de visserijinspanningsregeling die is vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1342/2008 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 43/2012 en (EU) nr. 44/2012 met betrekking tot bepaalde vangstmogelijkheden

13

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1041/2012 van de Commissie van 26 oktober 2012 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen 平谷大桃 (Pinggu Da Tao) (BOB)

17

 

*

Verordening (EU) nr. 1042/2012 van de Commissie van 7 november 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1031/2010 ter opneming van een door het Verenigd Koninkrijk aan te wijzen veilingplatform (1)

19

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1043/2012 van de Commissie van 8 november 2012 tot goedkeuring van de werkzame stof fosfaan overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (1)

24

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1044/2012 van de Commissie van 8 november 2012 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 2454/93 wat betreft de oorsprongsregels voor gebruik in het kader van het schema van algemene tariefpreferenties in verband met de bijzondere situatie van Guatemala wat de uitvoer van bepaalde visserijproducten naar de Europese Unie betreft

28

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1045/2012 van de Commissie van 8 november 2012 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 2454/93 wat betreft de oorsprongsregels voor gebruik in het kader van het schema van algemene tariefpreferenties in verband met de bijzondere situatie van El Salvador wat de uitvoer van bepaalde visserijproducten naar de Europese Unie betreft

31

 

*

Verordening (EU) nr. 1046/2012 van de Commissie van 8 november 2012 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS), wat de indiening van tijdreeksen voor de nieuwe regionale indeling betreft

34

 

*

Verordening (EU) nr. 1047/2012 van de Commissie van 8 november 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1924/2006 wat betreft de lijst van voedingsclaims (1)

36

 

*

Verordening (EU) nr. 1048/2012 van de Commissie van 8 november 2012 tot verlening van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die over ziekterisicobeperking gaat (1)

38

 

*

Verordening (EU) nr. 1049/2012 van de Commissie van 8 november 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat het gebruik van polyglycitolstroop in verschillende levensmiddelencategorieën betreft (1)

41

 

*

Verordening (EU) nr. 1050/2012 van de Commissie van 8 november 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 231/2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven wat betreft polyglycitolstroop (1)

45

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1051/2012 van de Commissie van 8 november 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

47

 

 

BESLUITEN

 

 

2012/693/EU

 

*

Besluit van de Raad van 7 november 2012 houdende benoeming van een Deens lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

49

 

 

2012/694/EU

 

*

Besluit van de Raad van 7 november 2012 houdende benoeming van een Luxemburgs lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

50

 

 

2012/695/EU

 

*

Besluit van de Raad van 7 november 2012 houdende benoeming van een Brits lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

51

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit Atalanta/2/2012 (2012/361/GBVB) van het Politiek en Veiligheidscomité van 3 juli 2012 tot benoeming van de commandant van de EU-strijdkrachten voor de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta) (PB L 176 van 6.7.2012)

52

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top