Help Print this page 

Document L:2012:274:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 274, 9 oktober 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.274.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 274

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
9 oktober 2012


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 918/2012 van de Commissie van 5 juli 2012 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende shortselling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps ten aanzien van definities, de berekening van netto shortposities, gedekte kredietverzuimswaps op overheidsschuld, meldingsdrempels, liquiditeitsdrempels voor het opschorten van beperkingen, aanmerkelijke dalingen in de waarde van financiële instrumenten en ongunstige gebeurtenissen (1)

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 919/2012 van de Commissie van 5 juli 2012 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps ten aanzien van technische reguleringsnormen voor de berekeningsmethode voor de waardedaling van liquide aandelen en andere financiële instrumenten (1)

16

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 920/2012 van de Commissie van 4 oktober 2012 tot vaststelling van een verbod op de visserij op blauwvintonijn in de Atlantische Oceaan, ten oosten van 45° WL, en in de Middellandse Zee, door vaartuigen voor de beugvisserij die de vlag voeren van of zijn geregistreerd in Cyprus

18

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 921/2012 van de Commissie van 8 oktober 2012 tot 179e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al-Qa‘ida-netwerk

20

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 922/2012 van de Commissie van 8 oktober 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

22

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2012/24/EU van de Commissie van 8 oktober 2012 tot wijziging, met het oog op aanpassing van de technische bepalingen, van Richtlijn 86/297/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake aftakassen en de beveiliging daarvan bij trekkers (1)

24

 

 

BESLUITEN

 

 

2012/624/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Raad van 4 oktober 2012 waarbij Hongarije wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 193 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

26

 

 

2012/625/EU

 

*

Besluit van de Raad van 4 oktober 2012 houdende benoeming van een Cypriotisch lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

28

 

 

2012/626/EU

 

*

Besluit van de Raad van 4 oktober 2012 houdende benoeming van zes Roemeense leden en van vijf Roemeense plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s

29

 

 

2012/627/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 5 oktober 2012 betreffende de erkenning van het juridische en toezichtkader van Australië als gelijkwaardig aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake ratingbureaus (1)

30

 

 

2012/628/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 5 oktober 2012 betreffende de erkenning van het juridische en toezichtkader van de Verenigde Staten van Amerika als gelijkwaardig aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake ratingbureaus (1)

32

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top