Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:219:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 219, 17 augustus 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.219.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 219

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
17 augustus 2012


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 742/2012 van de Raad van 16 augustus 2012 houdende uitvoering van artikel 32, lid 1, van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 743/2012 van de Commissie van 9 augustus 2012 tot inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen 盐城龙虾 (YANCHENG LONG XIA) (BGA)

3

 

*

Verordening (EU) nr. 744/2012 van de Commissie van 16 augustus 2012 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten voor arseen, fluor, lood, kwik, endosulfan, dioxinen, Ambrosia spp., diclazuril en lasalocide A natrium en actiedrempels voor dioxinen (1)

5

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 745/2012 van de Commissie van 16 augustus 2012 tot vaststelling, voor de periode 2012/2013, van de coëfficiënten voor de in de vorm van Scotch whisky uitgevoerde granen

13

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 746/2012 van de Commissie van 16 augustus 2012 tot goedkeuring van de werkzame stof Adoxophyes orana granulovirus overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (1)

15

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 747/2012 van de Commissie van 16 augustus 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

19

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit 2012/478/GBVB van de Raad van 16 augustus 2012 tot uitvoering van Besluit 2011/782/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

21

 

 

2012/479/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 14 augustus 2012 tot wijziging van Beschikking 2007/777/EG wat betreft de gegevens voor Israël in de lijsten van derde landen waaruit bepaalde vleesproducten in de Unie mogen worden binnengebracht (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 5703)  (1)

23

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top