Help Print this page 

Document L:2012:194:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 194, 21 juli 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.194.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 194

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
21 juli 2012


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 665/2012 van de Commissie van 20 juli 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 454/2011 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem telematicatoepassingen ten dienste van passagiers van het trans-Europees spoorwegsysteem (1)

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 666/2012 van de Commissie van 20 juli 2012 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2092/2004, (EG) nr. 793/2006, (EG) nr. 1914/2006, (EG) nr. 1120/2009, (EG) nr. 1121/2009, (EG) nr. 1122/2009, (EU) nr. 817/2010 en (EU) nr. 1255/2010 met betrekking tot de kennisgevingsverplichtingen in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers

3

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 667/2012 van de Commissie van 20 juli 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

6

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2012 van de Commissie van 20 juli 2012 inzake de afgifte van invoercertificaten en de toekenning van rechten tot invoer voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van juli 2012 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 616/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee

8

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 669/2012 van de Commissie van 20 juli 2012 houdende vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt voor de afgifte van invoercertificaten die in de periode van 1 tot en met 7 juli 2012 zijn aangevraagd voor suikerproducten in het kader van bepaalde tariefcontingenten en houdende schorsing van de indiening van de certificaataanvragen

10

 

 

BESLUITEN

 

 

2012/414/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 17 juli 2012 tot wijziging van de bijlagen I tot en met IV bij Beschikking 2006/168/EG wat betreft bepaalde voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van runderembryo’s in de Unie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 4816)  (1)

12

 

 

2012/415/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 juli 2012 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/630/EU wat betreft de veterinairrechtelijke voorschriften voor bluetongue- en simbuvirussen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 4882)  (1)

26

 

 

2012/416/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 juli 2012 tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in België (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 4933)

33

 

 

AANBEVELINGEN

 

 

2012/417/EU

 

*

Aanbeveling van de Commissie van 17 juli 2012 betreffende de toegang tot en de bewaring van wetenschappelijke informatie

39

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top