EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:165:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 165, 26 juni 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.165.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 165

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
26 juni 2012


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2012 van de Raad van 21 juni 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 954/2006 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde naadloze buizen en pijpen, van ijzer of van staal, van oorsprong uit Kroatië, Oekraïne, Roemenië en Rusland

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 541/2012 van de Raad van 21 juni 2012 tot beëindiging van het tussentijdse nieuwe onderzoek naar de antidumpingmaatregelen betreffende de invoer van furfuraldehyde van oorsprong uit de Volksrepubliek China en tot intrekking van die maatregelen

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 542/2012 van de Raad van 25 juni 2012 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1375/2011

12

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2012 van de Raad van 25 juni 2012 tot uitvoering van artikel 11, lid 1, van Verordening (EU) nr. 753/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan

15

 

*

Uitvoeringsverordening 2012/544/GBVB van de Raad van 25 juni 2012 houdende uitvoering van artikel 32, lid 1, van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

20

 

*

Verordening (EU) nr. 545/2012 van de Raad van 25 juni 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

23

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 546/2012 van de Commissie van 25 juni 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 206/2010 tot vaststelling van lijsten van derde landen en gebieden, of delen daarvan, waaruit bepaalde dieren en vers vlees in de Europese Unie mogen worden binnengebracht, en van de voorschriften inzake veterinaire certificering (1)

25

 

*

Verordening (EU) nr. 547/2012 van de Commissie van 25 juni 2012 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor waterpompen (1)

28

 

*

Verordening (EU) nr. 548/2012 van de Commissie van 25 juni 2012 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontwijking van de bij Verordening (EG) nr. 1458/2007 van de Raad ingestelde antidumpingmaatregelen ten aanzien van niet-navulbare zakgasaanstekers met vuursteentje van oorsprong uit de Volksrepubliek China door de invoer van niet-navulbare zakgasaanstekers met vuursteentje verzonden uit Vietnam, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Vietnam, en tot onderwerping van deze invoer aan registratieplicht

37

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 549/2012 van de Commissie van 25 juni 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

41

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 550/2012 van de Commissie van 25 juni 2012 tot wijziging van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 971/2011 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2011/2012

43

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit 2012/322/GBVB van de Raad van 20 juni 2012 houdende wijziging van Besluit 2011/782/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

45

 

 

2012/323/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Raad van 22 juni 2012 tot opheffing van de schorsing van vastleggingen uit het Cohesiefonds voor Hongarije

46

 

*

Besluit 2012/324/GBVB van de Raad van 25 juni 2012 tot wijziging en verlenging van Besluit 2010/784/GBVB betreffende de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse Gebieden (EUPOL COPPS)

48

 

*

Besluit 2012/325/GBVB van de Raad van 25 juni 2012 houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Sudan en Zuid-Sudan

49

 

*

Besluit 2012/326/GBVB van de Raad van 25 juni 2012 houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de zuidelijke Kaukasus en de crisis in Georgië

53

 

*

Besluit 2012/327/GBVB van de Raad van 25 juni 2012 houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het zuidelijke Middellandse Zeegebied

56

 

*

Besluit 2012/328/GBVB van de Raad van 25 juni 2012 tot benoeming van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Centraal-Azië

59

 

*

Besluit 2012/329/GBVB van de Raad van 25 juni 2012 houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de Hoorn van Afrika

62

 

*

Besluit 2012/330/GBVB van de Raad van 25 juni 2012 tot wijziging van Besluit 2011/426/GBVB houdende benoeming van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina

66

 

*

Besluit 2012/331/GBVB van de Raad van 25 juni 2012 houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Afghanistan

68

 

*

Besluit 2012/332/GBVB van de Raad van 25 juni 2012 tot wijziging en verlenging van Gemeenschappelijk Optreden 2005/889/GBVB tot instelling van een missie van de Europese Unie voor bijstandverlening inzake grensbeheer aan de grensovergang bij Rafah (EU BAM Rafah)

71

 

*

Besluit 2012/333/GBVB van de Raad van 25 juni 2012 inzake de actualisering van de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en tot intrekking van Besluit 2011/872/GBVB

72

 

*

Uitvoeringsbesluit 2012/334/GBVB van de Raad van 25 juni 2012 tot uitvoering van Besluit 2011/486/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan

75

 

*

Uitvoeringsbesluit 2012/335/GBVB van de Raad van 25 juni 2012 tot uitvoering van Besluit 2011/782/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

80

 

 

2012/336/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 22 juni 2012 houdende onttrekking aan EU-financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten in het kader van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) of in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) hebben verricht (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 3838)

83

 

 

2012/337/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 22 juni 2012 tot het verlenen aan de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek van een afwijking van Verordening (EU) nr. 1337/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese statistieken van meerjarige teelten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 4132)

94

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top