Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:110:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 110, 24 april 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.110.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 110

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
24 april 2012


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2012/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 april 2012 tot wijziging van Richtlijn 2004/40/EG betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) (18e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 349/2012 van de Raad van 16 april 2012 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op wijnsteenzuur van oorsprong uit de Volksrepubliek China naar aanleiding van een nieuw onderzoek bij het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 350/2012 van de Raad van 23 april 2012 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

17

 

*

Verordening (EU) nr. 351/2012 van de Commissie van 23 april 2012 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat typegoedkeuringsvoorschriften voor de installatie van waarschuwingssystemen voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook betreft

18

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 352/2012 van de Commissie van 23 april 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

31

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 353/2012 van de Commissie van 23 april 2012 tot wijziging van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 971/2011 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2011/2012

33

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit 2012/205/GBVB van de Raad van 23 april 2012 tot wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran

35

 

*

Besluit 2012/206/GBVB van de Raad van 23 april 2012 houdende wijziging van Besluit 2011/782/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

36

 

 

2012/207/EU

 

*

Gedelegeerd Besluit van de Commissie van 8 februari 2012 tot wijziging van bijlage III bij Besluit nr. 1080/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen en leninggaranties voor projecten buiten de Unie en houdende intrekking van Besluit nr. 633/2009/EG, wat Syrië betreft

38

 

 

2012/208/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 20 april 2012 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/861/EU betreffende een tijdelijke afwijking van de oorsprongsregels van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad om rekening te houden met de bijzondere situatie van Kenia met betrekking tot tonijnfilets („loins”) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 2463)

39

 

 

2012/209/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 20 april 2012 betreffende de toepassing van de bepalingen inzake controles en verkeer van Richtlijn 2008/118/EG op bepaalde additieven, overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 2003/96/EG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 2484)

41

 

 

2012/210/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 23 april 2012 inzake de erkenning van de regeling „Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production” voor het aantonen van de naleving van de duurzaamheidscriteria van de Richtlijnen 2009/28/EG en 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad

42

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Beschikking 2011/383/EU van de Commissie van 28 juni 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan allesreinigers en sanitairreinigers (PB L 169 van 29.6.2011)

44

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top