Help Print this page 

Document L:2012:106:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 106, 18 april 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.106.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 106

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
18 april 2012


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 325/2012 van de Raad van 12 april 2012 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op oxaalzuur van oorsprong uit India en de Volksrepubliek China

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 326/2012 van de Commissie van 17 april 2012 inzake de verdeling tussen „leveringen” en „rechtstreekse verkoop” van de nationale melkquota die voor 2011/2012 zijn vastgesteld in bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad

11

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 327/2012 van de Commissie van 17 april 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1291/2009 wat betreft de drempelwaarde van de economische omvang en het aantal bedrijven met boekhouding in Slowakije

13

 

*

Verordening (EU) nr. 328/2012 van de Commissie van 17 april 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 62/2006 betreffende de technische specificaties voor interoperabiliteit inzake het subsysteem „Telematicatoepassingen voor goederenvervoer” van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (1)

14

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 329/2012 van de Commissie van 17 april 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

20

 

 

BESLUITEN

 

 

2012/197/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 16 april 2012 tot wijziging van Beschikking 2009/821/EG wat betreft de lijsten van grensinspectieposten en veterinaire eenheden in Traces (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 2377)  (1)

22

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

 

2012/198/EU

 

*

Besluit nr. 1/2012 van de Associatieraad EU-Tunesië van 20 februari 2012 tot wijziging van artikel 15, lid 7, van Protocol nr. 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking

28

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top