Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:089:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 89, 27 maart 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.089.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 89

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
27 maart 2012


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 268/2012 van de Commissie van 25 januari 2012 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 269/2012 van de Commissie van 26 maart 2012 tot verlening van een vergunning voor dikoperchloridetrihydroxide als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (1)

3

 

*

Verordening (EU) nr. 270/2012 van de Commissie van 26 maart 2012 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor amidosulfuron, azoxystrobin, bentazon, bixafen, cyproconazool, fluopyram, imazapic, malathion, propiconazool en spinosad in of op bepaalde producten (1)

5

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 271/2012 van de Commissie van 26 maart 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

64

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit 2012/173/GBVB van de Raad van 23 maart 2012 over het activeren van het operatiecentrum van de EU voor de in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid uitgevoerde missies en operatie in de Hoorn van Afrika

66

 

*

Besluit 2012/174/GBVB van de Raad van 23 maart 2012 houdende wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2008/851/GBVB inzake de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust

69

 

 

2012/175/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 23 maart 2012 tot wijziging van Beschikking 2006/133/EG tot tijdelijke verplichting van de lidstaten om ten aanzien van andere gebieden in Portugal dan die waarvan bekend is dat Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (het dennenaaltje) er niet voorkomt, aanvullende maatregelen te nemen teneinde de verspreiding ervan tegen te gaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 1844)

72

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top