EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:320:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 320, 3 december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2011.320.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 320

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

54e jaargang
3 december 2011


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Informatie met betrekking tot de inwerkingtreding van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Argentijnse Republiek uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie

1

 

 

2011/790/EU

 

*

Besluit van de Raad van 14 november 2011 inzake de ondertekening van een Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Centraal-Afrikaanse Republiek inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van hout en houtproducten in de Europese Unie (FLEGT)

2

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 1256/2011 van de Raad van 30 november 2011 tot vaststelling, voor 2012, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Oostzee van toepassing zijn en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1124/2010

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1257/2011 van de Commissie van 23 november 2011 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 810/2008 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees

12

 

*

Verordening (EU) nr. 1258/2011 van de Commissie van 2 december 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat de maximumgehalten voor nitraten in levensmiddelen betreft (1)

15

 

*

Verordening (EU) nr. 1259/2011 van de Commissie van 2 december 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten voor dioxinen, dioxineachtige pcb's en niet-dioxineachtige pcb's in levensmiddelen (1)

18

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1260/2011 van de Commissie van 2 december 2011 houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 945/2010 tot vaststelling van het programma voor de toewijzing aan de lidstaten van aan het begrotingsjaar 2011 toe te rekenen financiële middelen voor de levering van levensmiddelen uit de interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Europese Unie en houdende afwijking van Verordening (EU) nr. 807/2010

24

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1261/2011 van de Commissie van 2 december 2011 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

26

 

 

BESLUITEN

 

 

2011/791/EU

 

*

Besluit van de Raad van 8 november 2011 tot wijziging van Besluit 2011/734/EU gericht tot Griekenland met het oog op de versterking en verdieping van het begrotingstoezicht en tot aanmaning van Griekenland om maatregelen te treffen om het tekort te verminderen in de mate die nodig wordt geacht om de buitensporigtekortsituatie te verhelpen

28

 

 

2011/792/GBVB

 

*

Besluit Atalanta/4/2011 van het Politiek en Veiligheidscomité van 2 december 2011 tot benoeming van de commandant van de EU-strijdkrachten voor de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en het bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta)

32

 

 

2011/793/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 oktober 2011 inzake het door de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Landbouwcomité dat is ingesteld bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten, wat betreft de wijziging van bijlage 9 bij die overeenkomst

33

 

 

2011/794/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 november 2011 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Unie in de uitgaven voor de spoedmaatregelen ter bestrijding van aviaire influenza in Nederland in 2010 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 8714)

37

 

 

2011/795/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 november 2011 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Unie in de uitgaven voor de spoedmaatregelen ter bestrijding van vesiculaire varkensziekte in Italië in 2009 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 8715)

39

 

 

2011/796/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 november 2011 betreffende een financiële bijdrage van de Unie in de kosten van urgente maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza in Cloppenburg, Duitsland, in december 2008 en januari 2009 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 8716)

41

 

 

2011/797/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 november 2011 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Unie in de uitgaven voor de spoedmaatregelen ter bestrijding van de ziekte van Newcastle in Spanje in 2009 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 8717)

43

 

 

2011/798/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 november 2011 betreffende een financiële bijdrage van de Unie in de kosten van urgente maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza in Spanje in 2009 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 8721)

45

 

 

2011/799/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 november 2011 betreffende een financiële bijdrage van de Unie in de kosten van urgente maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza in Polen in 2007 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 8722)

47

 

 

2011/800/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 november 2011 betreffende een financiële bijdrage van de Unie in de kosten van urgente maatregelen ter bestrijding van bluetongue in Duitsland in 2007 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 8723)

49

 

 

2011/801/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 november 2011 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Unie in de kosten van de noodvaccinatieprogramma's ter bestrijding van bluetongue in Frankrijk in 2007 en 2008 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 8727)

50

 

 

2011/802/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 november 2011 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Unie in de kosten van de noodvaccinatieprogramma’s ter bestrijding van bluetongue in Italië in 2007 en 2008 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 8728)

52

 

 

2011/803/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 november 2011 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Unie in de kosten van de noodvaccinatieprogramma’s ter bestrijding van bluetongue in Oostenrijk in 2007 en 2008 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 8729)

54

 

 

2011/804/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 november 2011 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Unie in de kosten van de noodvaccinatieprogramma’s ter bestrijding van bluetongue in Nederland in 2007 en 2008 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 8732)

56

 

 

2011/805/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 november 2011 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Unie in de kosten van de noodvaccinatieprogramma's ter bestrijding van bluetongue in Zweden in 2007 en 2008 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 8737)

58

 

 

2011/806/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 november 2011 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Unie in de kosten van de noodvaccinatieprogramma's ter bestrijding van bluetongue in Luxemburg in 2007 en 2008 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 8742)

60

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 228/2011 van de Commissie van 7 maart 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1222/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de testmethode voor de grip van C1-banden op nat wegdek (PB L 62 van 9.3.2011)

62

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top