EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:319:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 319, 2 december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2011.319.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 319

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

54e jaargang
2 december 2011


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

 

2011/780/EU

 

*

Besluit van de Raad van 28 november 2011 over het door de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt inzake een wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1244/2011 van de Raad van 1 december 2011 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 442/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

8

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1245/2011 van de Raad van 1 december 2011 houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 961/2010 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

11

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1246/2011 van de Commissie van 29 november 2011 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Mantecados de Estepa (BGA))

32

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1247/2011 van de Commissie van 29 november 2011 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

34

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1248/2011 van de Commissie van 29 november 2011 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

37

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1249/2011 van de Commissie van 29 november 2011 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

39

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1250/2011 van de Commissie van 29 november 2011 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (BGA))

41

 

*

Verordening (EU) nr. 1251/2011 van de Commissie van 30 november 2011 tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG, 2004/18/EG en 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft hun toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten (1)

43

 

*

Verordening (EU) nr. 1252/2011 van de Commissie van 30 november 2011 tot vaststelling van een verbod op de visserij op zeeduivels in gebied VII door vaartuigen die de vlag van Nederland voeren

45

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1253/2011 van de Commissie van 1 december 2011 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2305/2003, (EG) nr. 969/2006, (EG) nr. 1067/2008 en (EG) nr. 1064/2009 betreffende de opening en de wijze van beheer van EU-tariefcontingenten voor de invoer van granen uit derde landen

47

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1254/2011 van de Commissie van 1 december 2011 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

49

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit 2011/781/GBVB van de Raad van 1 december 2011 inzake de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) in Bosnië en Herzegovina (BiH)

51

 

*

Besluit 2011/782/GBVB van de Raad van 1 december 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië en houdende intrekking van Besluit 2011/273/GBVB

56

 

*

Besluit 2011/783/GBVB van de Raad van 1 december 2011 houdende wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran

71

 

 

2011/784/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 25 augustus 2011 betreffende steunmaatregel C 39/09 (ex N 385/09) — Letland — Overheidsfinanciering voor haveninfrastructuur in de haven van Ventspils (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 6043)  (1)

92

 

 

2011/785/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 28 november 2011 tot wijziging van Beschikking 2008/911/EG tot vaststelling van een lijst van kruidensubstanties, kruidenpreparaten en combinaties daarvan voor gebruik in traditionele kruidengeneesmiddelen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 7382)  (1)

102

 

 

2011/786/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 29 november 2011 inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen voor fietsen, kinderfietsen en bagagedragers voor fietsen krachtens Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad moeten voldoen (1)

106

 

 

2011/787/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 29 november 2011 tot machtiging van de lidstaten om tijdelijk noodmaatregelen te nemen tegen de verspreiding van Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., wat Egypte betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 8618)

112

 

 

2011/788/EU

 

*

Besluit van de Europese Centrale Bank van 3 november 2011 tot wijziging van Besluit ECB/2010/23 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (ECB/2011/18)

116

 

 

2011/789/EU

 

*

Besluit van de Europese Centrale Bank van 16 november 2011 tot vaststelling van gedetailleerde regels en procedures voor de tenuitvoerlegging van de geschiktheidscriteria voor centrale effectenbewaarinstellingen voor toegang tot TARGET2-Securities-diensten (ECB/2011/20)

117

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top