EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:296:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 296, 15 november 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2011.296.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 296

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

54e jaargang
15 november 2011


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 1150/2011 van de Raad van 14 november 2011 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 442/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1151/2011 van de Raad van 14 november 2011 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 442/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

3

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1152/2011 van de Commissie van 14 juli 2011 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake preventieve gezondheidsmaatregelen voor de bestrijding van infecties met Echinococcus multilocularis bij honden (1)

6

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1153/2011 van de Commissie van 30 augustus 2011 tot wijziging van bijlage I ter bij Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat de technische voorschriften voor de vaccinatie tegen rabiës betreft (1)

13

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1154/2011 van de Commissie van 10 november 2011 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Zgornjesavinjski želodec (BGA))

14

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1155/2011 van de Commissie van 10 november 2011 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Šebreljski želodec (BGA))

16

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1156/2011 van de Commissie van 10 november 2011 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Kočevski gozdni med (BOB))

18

 

*

Verordening (EU) nr. 1157/2011 van de Commissie van 10 november 2011 tot vaststelling van een verbod op de visserij op haring in EU-wateren en internationale wateren van Vb, VIb en VIaN door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

20

 

*

Verordening (EU) nr. 1158/2011 van de Commissie van 11 november 2011 tot vaststelling van een verbod op de visserij op schelvis in gebied IIIa; EU-wateren van deelsectoren 22-32 door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren

22

 

*

Verordening (EU) nr. 1159/2011 van de Commissie van 11 november 2011 tot vaststelling van een verbod op de visserij op kabeljauw in gebied Noorse wateren van I en II door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

24

 

*

Verordening (EU) nr. 1160/2011 van de Commissie van 14 november 2011 tot verlening en tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die over ziekterisicobeperking gaan (1)

26

 

*

Verordening (EU) nr. 1161/2011 van de Commissie van 14 november 2011 tot wijziging van Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 953/2009 van de Commissie, wat betreft de lijsten van mineraalverbindingen die aan levensmiddelen mogen worden toegevoegd (1)

29

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1162/2011 van de Commissie van 14 november 2011 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

31

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1163/2011 van de Commissie van 14 november 2011 tot wijziging van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 971/2011 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2011/12

33

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2011/90/EU van de Commissie van 14 november 2011 tot wijziging van deel II van bijlage I bij Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanvullende hypothesen voor de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage (1)

35

 

 

BESLUITEN

 

 

2011/734/EU

 

*

Besluit van de Raad van 12 juli 2011 gericht tot Griekenland met het oog op de versterking en verdieping van het begrotingstoezicht en tot aanmaning van Griekenland om maatregelen te treffen om het tekort te verminderen in de mate die nodig wordt geacht om de buitensporigtekortsituatie te verhelpen

38

 

*

Besluit 2011/735/GBVB van de Raad van 14 november 2011 houdende wijziging van Besluit 2011/273/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

53

 

*

Uitvoeringsbesluit 2011/736/GBVB van de Raad van 14 november 2011 tot uitvoering van Besluit 2011/273/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

55

 

 

2011/737/EU, Euratom

 

*

Besluit van de Commissie van 9 november 2011 tot wijziging van haar reglement van orde

58

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top