EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:170:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 170, 30 juni 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2011.170.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 170

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

54e jaargang
30 juni 2011


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 630/2011 van de Raad van 21 juni 2011 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 7/2010 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

1

 

*

Verordening (EU) nr. 631/2011 van de Raad van 21 juni 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/96 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie-, landbouw- en visserijproducten

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 632/2011 van de Commissie van 29 juni 2011 tot afwijking, voor het jaar 2011, van Verordening (EG) nr. 1067/2008 betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor de invoer van zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit uit derde landen

18

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 633/2011 van de Commissie van 29 juni 2011 houdende tijdelijke schorsing van de douanerechten bij invoer van bepaalde granen voor het verkoopseizoen 2011/2012

19

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 634/2011 van de Commissie van 29 juni 2011 tot opening van een permanente openbare inschrijving voor het verkoopseizoen 2010/2011 voor de invoer van suiker van GN-code 1701 tegen een verlaagd douanerecht

21

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 635/2011 van de Commissie van 29 juni 2011 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Aceite Campo de Calatrava (BOB)]

26

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 636/2011 van de Commissie van 29 juni 2011 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (BOB)]

28

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 637/2011 van de Commissie van 29 juni 2011 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier betreffende een in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen ingeschreven benaming [Beaufort (BOB)]

30

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 638/2011 van de Commissie van 29 juni 2011 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

32

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 639/2011 van de Commissie van 29 juni 2011 tot wijziging van de bij Verordening (EU) nr. 867/2010 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2010/11

34

 

 

BESLUITEN

 

 

2011/384/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Raad van 20 juni 2011 waarbij Zweden overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/96/EG wordt gemachtigd een verlaagd tarief van elektriciteitsbelasting toe te passen op stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan schepen die zijn afgemeerd op een ligplaats in een haven („walstroom”)

36

 

 

2011/385/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 28 juni 2011 betreffende de erkenning van Ecuador overeenkomstig Richtlijn 2008/106/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opleiding en diplomering van zeevarenden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 4440)  (1)

38

 

 

III   Andere handelingen

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

*

Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 111/11/COL van 11 april 2011 tot wijziging van de lijst van punt 39 van deel 1.2 van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst waarin een lijst is vastgesteld van de grensinspectieposten in IJsland en Noorwegen die zijn erkend voor de veterinaire controles van dieren en dierlijke producten uit derde landen en tot intrekking van Beschikking nr. 8/11/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

39

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PB L 331 van 15.12.2010)

43

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top