EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:159:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 159, 17 juni 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2011.159.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 159

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

54e jaargang
17 juni 2011


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

 

2011/343/EU

 

*

Besluit van de Raad van 9 maart 2011 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 572/2011 van de Raad van 16 juni 2011 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië

2

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 573/2011 van de Raad van 16 juni 2011 houdende uitvoering van artikel 16, lid 2, van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië

5

 

*

Verordening (EU) nr. 574/2011 van de Commissie van 16 juni 2011 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten voor nitriet, melamine, Ambrosia spp. en versleping van bepaalde coccidiostatica en histomonostatica en tot consolidering van de bijlagen I en II (1)

7

 

*

Verordening (EU) nr. 575/2011 van de Commissie van 16 juni 2011 betreffende de Catalogus van voedermiddelen (1)

25

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 576/2011 van de Commissie van 16 juni 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 543/2008 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de handelsnormen voor vlees van pluimvee

66

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2011 van de Commissie van 16 juni 2011 tot 149e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban

69

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 578/2011 van de Commissie van 16 juni 2011 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

86

 

 

BESLUITEN

 

 

2011/344/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Raad van 30 mei 2011 tot verlening van financiële bijstand van de Unie aan Portugal

88

 

*

Uitvoeringsbesluit 2011/345/GBVB van de Raad van 16 juni 2011 tot uitvoering van Besluit 2011/137/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

93

 

 

2011/346/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 20 juli 2010 betreffende de staatssteun C 33/09 (ex NN 57/09 (ex CP 191/09)) die door Portugal is toegekend in de vorm van een staatsgarantie voor BPP (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 4932)  (1)

95

 

 

2011/347/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 16 juni 2011 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Unie voor de uitvoering van een epidemiologisch onderzoek en surveillancemaatregelen in verband met bluetongue in het kader van de spoedmaatregelen ter bestrijding van deze ziekte in Nederland in 2006 en 2007 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 4146)

105

 

 

IV   Handelingen die vóór 1 december 2009 zijn aangenomen krachtens het EG-Verdrag, het EU-Verdrag en het Euratom-Verdrag

 

 

2011/348/EG

 

*

Besluit van de Raad van 10 november 2009 betreffende de ondertekening namens de Europese Gemeenschap en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking

107

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking

108

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top