Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:106:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 106, 27 april 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2011.106.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 106

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

54e jaargang
27 april 2011


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

 

2011/250/EU

 

*

Besluit van de Raad van 31 januari 2011 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van een Protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst teneinde de bepalingen daarvan uit te breiden tot de bilaterale handel in textiel naar aanleiding van het verstrijken van de bilaterale textielovereenkomst

1

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 403/2011 van de Commissie van 26 april 2011 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

3

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Uitvoeringsrichtlijn 2011/55/EU van de Commissie van 26 april 2011 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad om paclobutrazool op te nemen als werkzame stof en tot wijziging van Beschikking 2008/934/EG van de Commissie (1)

5

 

 

BESLUITEN

 

 

2011/251/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 april 2011 tot wijziging van Beschikking 2009/766/EG betreffende de harmonisatie van de 900 MHz- en de 1 800 MHz-frequentieband voor terrestrische systemen die pan-Europese elektronische communicatiediensten kunnen verschaffen in de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 2633)  (1)

9

 

 

2011/252/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 april 2011 waarbij aan de lidstaten toestemming wordt verleend om de geldigheidsduur van de voorlopige toelatingen voor de nieuwe werkzame stoffen ascorbinezuur, ipconazool, spiromesifen, topramezone en Pseudomonas sp. stam DSMZ 13134 te verlengen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 2668)  (1)

11

 

 

2011/253/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 april 2011 houdende de principiële erkenning dat het dossier dat is ingediend voor grondig onderzoek met het oog op de eventuele opneming van metobromuron, S-abscisinezuur, Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 en Streptomyces lydicus WYEC 108 in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad volledig is (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 2675)  (1)

13

 

 

2011/254/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 20 april 2011 tot goedkeuring van de rekeningen van bepaalde betaalorganen in Duitsland, Italië en Roemenië betreffende de door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) gefinancierde uitgaven over het begrotingsjaar 2009 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 2748)

15

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top