EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:100:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 100, 14 april 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2011.100.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 100

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

54e jaargang
14 april 2011


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad van 12 april 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 360/2011 van de Raad van 12 april 2011 houdende uitvoering van artikel 16, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië

12

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 361/2011 van de Commissie van 13 april 2011 tot verlening van een vergunning voor Enterococcus faecium NCIMB 10415 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder DSM Nutritional products Ltd, vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. z o.o) en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 943/2005 (1)

22

 

*

Verordening (EU) nr. 362/2011 van de Commissie van 13 april 2011 tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 37/2010 betreffende farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, wat de stof monepantel betreft (1)

26

 

*

Verordening (EU) nr. 363/2011 van de Commissie van 13 april 2011 tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 37/2010 betreffende farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, wat de stof isoeugenol betreft (1)

28

 

*

Verordening (EU) nr. 364/2011 van de Commissie van 13 april 2011 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1291/2008 van de Commissie wat betreft een salmonellabestrijdingsprogramma voor pluimvee en eieren in Kroatië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad, en tot rectificatie van de Verordeningen (EU) nr. 925/2010 en (EU) nr. 955/2010 van de Commissie (1)

30

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 365/2011 van de Commissie van 13 april 2011 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

37

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Uitvoeringsrichtlijn 2011/43/EU van de Commissie van 13 april 2011 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad om Californische pap op te nemen als werkzame stof en tot wijziging van Beschikking 2008/941/EG van de Commissie (1)

39

 

*

Uitvoeringsrichtlijn 2011/44/EU van de Commissie van 13 april 2011 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad om azadirachtin op te nemen als werkzame stof en tot wijziging van Beschikking 2008/941/EG van de Commissie (1)

43

 

*

Uitvoeringsrichtlijn 2011/45/EU van de Commissie van 13 april 2011 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad om diclofop op te nemen als werkzame stof en tot wijziging van Beschikking 2008/934/EG van de Commissie (1)

47

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit 2011/235/GBVB van de Raad van 12 april 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran

51

 

*

Uitvoeringsbesluit 2011/236/GBVB van de Raad van 12 april 2011 tot uitvoering van Besluit 2011/137/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

58

 

 

2011/237/GBVB

 

*

Besluit Atalanta/1/2011 van het Politiek en Veiligheidscomité van 13 april 2011 tot benoeming van de commandant van de strijdkrachten van de Europese Unie voor de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta)

72

 

 

2011/238/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 13 april 2011 tot wijziging van Beschikking 2007/843/EG wat betreft het programma ter bestrijding van salmonella in pluimvee en eieren in Tunesië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 2520)  (1)

73

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit 2011/101/GBVB van de Raad van 15 februari 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (PB L 42 van 16.2.2011)

74

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top