EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:079:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 79, 25 maart 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2011.079.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 79

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

54e jaargang
25 maart 2011


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

 

2011/181/EU

 

*

Besluit van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen van 15 oktober 2010 betreffende de ondertekening en voorlopige toepassing van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds

1

 

 

2011/182/EU

 

*

Besluit van de Raad van 9 maart 2011 betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne

3

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 291/2011 van de Commissie van 24 maart 2011 betreffende essentieel gebruik in de Unie van gereguleerde stoffen, chloorfluorkoolwaterstoffen uitgezonderd, voor analytische en laboratoriumtoepassingen krachtens Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 292/2011 van de Commissie van 23 maart 2011 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt, tot afwijzing van verdere aanvragen en tot sluiting van de periode voor de indiening van aanvragen voor beschikbare hoeveelheden buiten het quotum geproduceerde isoglucose die tegen verlaagde overschotheffing op de markt van de Unie moeten worden verkocht

7

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 293/2011 van de Commissie van 23 maart 2011 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt, tot afwijzing van verdere aanvragen en tot sluiting van de periode voor de indiening van aanvragen voor beschikbare hoeveelheden buiten het quotum geproduceerde suiker die tegen verlaagde overschotheffing op de markt van de Unie moeten worden verkocht

8

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 294/2011 van de Commissie van 24 maart 2011 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

9

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 295/2011 van de Commissie van 24 maart 2011 tot wijziging van de bij Verordening (EU) nr. 867/2010 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2010/11

11

 

 

BESLUITEN

 

 

2011/183/EU

 

*

Besluit van de Raad van 21 maart 2011 houdende benoeming van een lid van de Rekenkamer

13

 

 

2011/184/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 24 maart 2011 betreffende de toewijzing van de hoeveelheden gereguleerde stoffen waarvan het gebruik in de Unie in 2011 voor analytische en laboratoriumtoepassingen is toegestaan krachtens Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 1819)

14

 

 

2011/185/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 24 maart 2011 betreffende de toewijzing van invoerquota voor gereguleerde stoffen en de hoeveelheid die in de Unie in het vrije verkeer mag worden gebracht voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2011 krachtens Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 1820)

18

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad (PB L 102 van 11.4.2006)

26

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top