Help Print this page 

Document L:2011:063:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 63, 10 maart 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2011.063.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 63

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

54e jaargang
10 maart 2011


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek of dienstpaspoort

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 230/2011 van de Commissie van 9 maart 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 992/95 van de Raad wat betreft tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en visserijproducten van oorsprong uit Noorwegen

2

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 231/2011 van de Commissie van 9 maart 2011 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

13

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 232/2011 van de Commissie van 9 maart 2011 tot wijziging van de bij Verordening (EU) nr. 867/2010 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2010/11

15

 

 

BESLUITEN

 

 

2011/153/EU

 

*

Besluit van de Raad van 28 februari 2011 over het door de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt inzake een wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

17

 

 

2011/154/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 9 maart 2011 tot beëindiging van de antidumpingprocedure betreffende de invoer van bepaalde roestvrijstalen staven van oorsprong uit India

21

 

 

2011/155/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 9 maart 2011 betreffende de publicatie en het beheer van het referentiedocument als bedoeld in artikel 27, lid 4, van Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 1536)  (1)

22

 

 

III   Andere handelingen

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

*

Besluit van het Permanent Comité van de EVA-staten nr. 3/2010/SC van 1 juli 2010 betreffende de interne kostendeling

26

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top