EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:058:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 58, 3 maart 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2011.058.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 58

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

54e jaargang
3 maart 2011


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad van 2 maart 2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 205/2011 van de Raad van 28 februari 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1292/2007 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op polyethyleentereftalaatfolie (petfolie) van oorsprong uit India

14

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 206/2011 van de Raad van 28 februari 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 367/2006 tot instelling van een definitief compenserend recht op polyethyleentereftalaatfolie (petfolie) van oorsprong uit India

18

 

*

Verordening (EU) nr. 207/2011 van de Commissie van 2 maart 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), wat betreft bijlage XVII (difenylether, pentabroomderivaat en PFOS)

27

 

*

Verordening (EU) nr. 208/2011 van de Commissie van 2 maart 2011 tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 180/2008 van de Commissie en Verordening (EG) nr. 737/2008 van de Commissie wat lijsten en benamingen van EU-referentielaboratoria betreft (1)

29

 

*

Verordening (EU) nr. 209/2011 van de Commissie van 2 maart 2011 tot beëindiging van de antidumping- en antisubsidieprocedures betreffende de invoer van wireless wide area networking (WWAN)-modems van oorsprong uit de Volksrepubliek China en tot beëindiging van de bij de Verordeningen (EU) nr. 570/2010 en (EU) nr. 811/2010 van de ingestelde registratie van deze invoer

36

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 210/2011 van de Commissie van 2 maart 2011 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

39

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2011/19/EU van de Commissie van 2 maart 2011 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad om tau-fluvalinaat op te nemen als werkzame stof en tot wijziging van Beschikking 2008/934/EG (1)

41

 

*

Richtlijn 2011/20/EU van de Commissie van 2 maart 2011 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde fenoxycarb op te nemen als werkzame stof en tot wijziging van Beschikking 2008/934/EG (1)

45

 

*

Richtlijn 2011/21/EU van de Commissie van 2 maart 2011 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde clethodim op te nemen als werkzame stof en tot wijziging van Beschikking 2008/934/EG (1)

49

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit 2011/137/GBVB van de Raad van 28 februari 2011 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

53

 

 

III   Andere handelingen

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 114/2010 van 10 november 2010 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst

63

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 115/2010 van 10 november 2010 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst

69

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 116/2010 van 10 november 2010 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst

73

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 117/2010 van 10 november 2010 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

74

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 118/2010 van 10 november 2010 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

75

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 119/2010 van 10 november 2010 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

76

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 120/2010 van 10 november 2010 tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst

77

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 121/2010 van 10 november 2010 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

79

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 122/2010 van 10 november 2010 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

80

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 123/2010 van 10 november 2010 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

81

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 124/2010 van 10 november 2010 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

82

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 125/2010 van 10 november 2010 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

83

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 126/2010 van 10 november 2010 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

84

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 127/2010 van 10 november 2010 tot wijziging van bijlage XXII (Vennootschapsrecht) bij de EER-overeenkomst

85

 

 

IV   Handelingen die vóór 1 december 2009 zijn aangenomen krachtens het EG-Verdrag, het EU-Verdrag en het Euratom-Verdrag

 

*

Beschikking van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 167/09/COL van 27 maart 2009 over de verhuring en verkoop van de luchtmachtbasis Lista (Noorwegen)

86

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top