Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:049:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 49, 24 februari 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2011.049.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 49

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

54e jaargang
24 februari 2011


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 167/2011 van de Raad van 21 februari 2011 tot beëindiging van het gedeeltelijke tussentijdse nieuwe onderzoek van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer van polyethyleentereftalaat van oorsprong uit onder meer de Republiek Korea

1

 

*

Verordening (EU) nr. 168/2011 van de Commissie van 23 februari 2011 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 107/2010 wat betreft het gebruik van het toevoegingsmiddel Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 in diervoeding die maduramicin-ammonium, monensin-natrium, narasin of robenidinehydrochloride bevat (1)

4

 

*

Verordening (EU) nr. 169/2011 van de Commissie van 23 februari 2011 tot verlening van een vergunning voor diclazuril als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor parelhoenders (vergunninghouder Janssen Pharmaceutica nv) (1)

6

 

*

Verordening (EU) nr. 170/2011 van de Commissie van 23 februari 2011 tot verlening van een vergunning voor Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor biggen (gespeend) en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1200/2005 (vergunninghouder Prosol SpA) (1)

8

 

*

Verordening (EU) nr. 171/2011 van de Commissie van 23 februari 2011 tot verlening van een vergunning voor 6-fytase (EC 3.1.3.26), geproduceerd door Aspergillus oryzae DSM 14223, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor pluimvee en varkens en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 255/2005 (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. z o.o) (1)

11

 

*

Verordening (EU) nr. 172/2011 van de Commissie van 23 februari 2011 houdende vaststelling vooraf, voor 2011, van het steunbedrag voor de particuliere opslag van boter

14

 

*

Verordening (EU) nr. 173/2011 van de Commissie van 23 februari 2011 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2095/2005, (EG) nr. 1557/2006, (EG) nr. 1741/2006, (EG) nr. 1850/2006, (EG) nr. 1359/2007, (EG) nr. 382/2008, (EG) nr. 436/2009, (EG) nr. 612/2009, (EG) nr. 1122/2009, (EG) nr. 1187/2009 en (EU) nr. 479/2010 met betrekking tot de kennisgevingsverplichtingen in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers

16

 

*

Verordening (EU) nr. 174/2011 van de Commissie van 23 februari 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

23

 

 

Verordening (EU) nr. 175/2011 van de Commissie van 23 februari 2011 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

31

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2011/15/EU van de Commissie van 23 februari 2011 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart (1)

33

 

 

BESLUITEN

 

 

2011/122/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 22 februari 2011 waarbij wordt toegestaan dat wordt afgeweken van de oorsprongsregels in Besluit 2001/822/EG van de Raad voor bepaalde visserijproducten uit Saint-Pierre en Miquelon (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 986)

37

 

 

2011/123/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 23 februari 2011 houdende de principiële erkenning dat het dossier dat is ingediend voor grondig onderzoek met het oog op de eventuele opneming van sedaxaan en Bacillus firmus I-1582 in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad, volledig is (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 989)  (1)

40

 

 

2011/124/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 23 februari 2011 houdende de principiële erkenning dat het dossier dat is ingediend voor grondig onderzoek met het oog op de eventuele opneming van ethametsulfuron in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad, volledig is (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 991)  (1)

42

 

 

IV   Handelingen die vóór 1 december 2009 zijn aangenomen krachtens het EG-Verdrag, het EU-Verdrag en het Euratom-Verdrag

 

*

Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 305/09/COL van 8 juli 2009 betreffende de stroomverkoopovereenkomst aangegaan door de gemeente Notodden en Becromal Norway AS (Noorwegen)

44

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 143/2011 van de Commissie van 17 februari 2011 tot wijziging van bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (PB L 44 van 18.2.2011)

52

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 144/2011 van de Commissie van 17 februari 2011 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 206/2010 tot vaststelling van lijsten van derde landen en gebieden, of delen daarvan, waaruit bepaalde dieren en vers vlees in de Europese Unie mogen worden binnengebracht, en van de voorschriften inzake veterinaire certificering (PB L 44 van 18.2.2011)

53

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 961/2010 van de Raad van 25 oktober 2010 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 423/2007 (PB L 281 van 27.10.2010)

54

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top