EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:015:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 15, 20 januari 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2011.015.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 15

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

54e jaargang
20 januari 2011


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 38/2011 van de Raad van 18 januari 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1292/2007 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op polyethyleentereftalaatfolie (petfolie) van oorsprong uit India

1

 

 

Verordening (EU) nr. 39/2011 van de Commissie van 19 januari 2011 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

5

 

 

Verordening (EU) nr. 40/2011 van de Commissie van 19 januari 2011 met betrekking tot invoercertificaten waarvoor de aanvragen in de eerste 7 dagen van januari 2011 zijn ingediend in het kader van het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit, dat wordt beheerd bij Verordening (EG) nr. 620/2009

7

 

 

Verordening (EU) nr. 41/2011 van de Commissie van 19 januari 2011 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van de maand januari 2011 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 616/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee

8

 

 

Verordening (EU) nr. 42/2011 van de Commissie van 19 januari 2011 houdende schorsing van de indiening van invoercertificaataanvragen voor suikerproducten in het kader van bepaalde tariefcontingenten

10

 

 

BESLUITEN

 

 

2011/30/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 19 januari 2011 betreffende de gelijkwaardigheid van de stelsels van publiek toezicht, de kwaliteitsborgingsstelsels en de onderzoeks- en sanctieregelingen van bepaalde derde landen voor auditors en auditorganisaties en betreffende een overgangsperiode voor controleactiviteiten van auditors en auditorganisaties van bepaalde derde landen in de Europese Unie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 117)  (1)

12

 

 

2011/31/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 19 januari 2011 tot beëindiging van de antisubsidieprocedure betreffende de invoer van gezuiverd tereftalaatzuur en de zouten daarvan van oorsprong uit Thailand

17

 

 

2011/32/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 19 januari 2011 tot beëindiging van de antidumpingprocedure betreffende de invoer van gezuiverd tereftalaatzuur en de zouten daarvan van oorsprong uit Thailand

22

 

 

IV   Handelingen die vóór 1 december 2009 zijn aangenomen krachtens het EG-Verdrag, het EU-Verdrag en het Euratom-Verdrag

 

*

Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 190/09/COL van 22 april 2009 houdende de negenenzestigste wijziging van de formele en materiële regels op het gebied van staatssteun door de invoeging van een herzien hoofdstuk over de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en economische crisis

26

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top