EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:318:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 318, 04 december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2010.318.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 318

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

53e jaargang
4 december 2010


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 1124/2010 van de Raad van 29 november 2010 tot vaststelling, voor 2011, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Oostzee van toepassing zijn

1

 

*

Verordening (EU) nr. 1125/2010 van de Commissie van 3 december 2010 houdende aanwijzing van de interventiecentra voor granen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1173/2009

10

 

*

Verordening (EU) nr. 1126/2010 van de Commissie van 3 december 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1547/2007 wat de verlenging betreft van de overgangsperiode voor de verwijdering van de Republiek Kaapverdië uit de lijst van landen die in aanmerking komen voor de bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen

14

 

*

Verordening (EU) nr. 1127/2010 van de Commissie van 3 december 2010 tot instelling van een overgangsperiode voor de verwijdering van de Republiek der Maldiven uit de lijst van landen die in aanmerking komen voor de bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen, zoals opgenomen in Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011

15

 

*

Verordening (EU) nr. 1128/2010 van de Commissie van 30 november 2010 tot vaststelling van een verbod op de visserij op heek in gebied VI en VII; EU-wateren en internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV door vaartuigen die de vlag van Nederland voeren

16

 

*

Verordening (EU) nr. 1129/2010 van de Commissie van 30 november 2010 tot vaststelling van een verbod op de visserij op gaffelkabeljauwen in gebied VIII en IX (wateren van de Gemeenschap en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen) door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

18

 

*

Verordening (EU) nr. 1130/2010 van de Commissie van 30 november 2010 tot vaststelling van een verbod op de visserij op Groenlandse heilbot/zwarte heilbot in gebied EU-wateren van IIa en IV; EU-wateren en internationale wateren van Vb en VI door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

20

 

*

Verordening (EU) nr. 1131/2010 van de Commissie van 30 november 2010 tot vaststelling van een verbod op de visserij op kabeljauw in gebied EU-wateren van IIa en IV; het gedeelte van IIIa dat niet bij het Skagerrak en het Kattegat hoort, door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren

22

 

*

Verordening (EU) nr. 1132/2010 van de Commissie van 30 november 2010 tot vaststelling van een verbod op de visserij op doornhaai in gebied EU-wateren van IIa en IV door vaartuigen die de vlag van Denemarken voeren

24

 

*

Verordening (EU) nr. 1133/2010 van de Commissie van 30 november 2010 tot vaststelling van een verbod op de visserij op kabeljauw in het gebied EG-wateren van de deelsectoren 22-24 door vaartuigen die de vlag van Finland voeren

26

 

*

Verordening (EU) nr. 1134/2010 van de Commissie van 30 november 2010 tot vaststelling van een verbod op de visserij op gaffelkabeljauwen in gebied VIII en IX (wateren van de Gemeenschap en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen) door vaartuigen die de vlag van Portugal voeren

28

 

 

Verordening (EU) nr. 1135/2010 van de Commissie van 3 december 2010 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

30

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2010/87/EU van de Commissie van 3 december 2010 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad om fenbuconazool op te nemen als werkzame stof en tot wijziging van Beschikking 2008/934/EG (1)

32

 

 

BESLUITEN

 

 

2010/739/EU

 

*

Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2009/021 IE/SR Technics, Ierland)

36

 

 

2010/740/EU

 

*

Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2009/024 NL/Noord-Holland en Zuid-Holland, afdeling 58, Nederland)

37

 

 

2010/741/EU

 

*

Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2009/027 NL/Noord-Brabant en Zuid-Holland, afdeling 18, Nederland)

38

 

 

2010/742/EU

 

*

Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2009/028 NL/Limburg, afdeling 18, Nederland)

39

 

 

2010/743/EU

 

*

Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2009/029 NL/Gelderland en Overijssel, afdeling 18, Nederland)

40

 

 

2010/744/EU

 

*

Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2009/026 NL/Noord-Holland en Utrecht, afdeling 18, Nederland)

41

 

 

2010/745/EU

 

*

Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

42

 

 

2010/746/EU

 

*

Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2009/030 NL/Drenthe, afdeling 18, Nederland)

43

 

*

Besluit 2010/747/GBVB van de Raad van 2 december 2010 tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2005/797/GBVB en Besluit 2009/955/GBVB van de Raad betreffende de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse Gebieden

44

 

 

2010/748/EU

 

*

Uitvoeringsverordening van de Raad van 29 november 2010 tot wijziging van Beschikking 2007/441/EG waarbij de Italiaanse Republiek wordt gemachtigd maatregelen toe te passen die afwijken van artikel 26, lid 1, onder a), en artikel 168 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

45

 

 

2010/749/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 2 december 2010 tot wijziging van Beschikking 2007/453/EG wat de BSE-status van India, Peru, Panama en Zuid-Korea betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 8352)  (1)

47

 

 

2010/750/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 3 december 2010 tot vaststelling van het te betalen of terug te vorderen eindsaldo bij de afsluiting van de uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) gefinancierde overgangsprogramma’s voor plattelandsontwikkeling van Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Malta, Polen en Slowakije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 8471)

49

 

 

2010/751/EU

 

*

Besluit van de Europese Centrale Bank van 29 november 2010 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2011 (ECB/2010/25)

52

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top