Help Print this page 

Document L:2010:298:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 298, 16 november 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2010.298.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 298

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

53e jaargang
16 november 2010


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 1032/2010 van de Raad van 15 november 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 174/2005 tot instelling van beperkingen op het leveren van bijstand in verband met militaire activiteiten aan Ivoorkust

1

 

*

Verordening (EU) nr. 1033/2010 van de Commissie van 15 november 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1505/2006 wat betreft de jaarverslagen van de lidstaten over de resultaten van de uitgevoerde controles in verband met de identificatie en registratie van schapen en geiten (1)

5

 

*

Verordening (EU) nr. 1034/2010 van de Commissie van 15 november 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1082/2003 wat betreft de controles in verband met de voorschriften voor de identificatie en registratie van runderen (1)

7

 

*

Verordening (EU) nr. 1035/2010 van de Commissie van 15 november 2010 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op de invoer van melamine van oorsprong uit de Volksrepubliek China

10

 

*

Verordening (EU) nr. 1036/2010 van de Commissie van 15 november 2010 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op zeoliet A-poeder van oorsprong uit Bosnië en Herzegovina

27

 

 

Verordening (EU) nr. 1037/2010 van de Commissie van 15 november 2010 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

44

 

 

Verordening (EU) nr. 1038/2010 van de Commissie van 15 november 2010 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 november 2010

46

 

 

Verordening (EU) nr. 1039/2010 van de Commissie van 15 november 2010 tot wijziging van de bij Verordening (EU) nr. 867/2010 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2010/11

49

 

 

BESLUITEN

 

 

2010/690/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 4 augustus 2010 betreffende de door Polen toegekende steunmaatregel C 40/08 (ex N 163/08) ten gunste van PZL Hydral SA (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 5406)  (1)

51

 

 

2010/691/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 15 november 2010 tot toekenning aan de Tsjechische Republiek van een afwijking op de toepassing van Beschikking 2006/679/EG betreffende de technische specificaties van het subsysteem besturing en seingeving van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem voor de lijn Strančice–České Budějovice (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 7789)

85

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 1015/2010 van de Commissie van 10 november 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke wasmachines (PB L 293 van 11.11.2010)

87

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top