EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:283:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 283, 29 oktober 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2010.283.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 283

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

53e jaargang
29 oktober 2010


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG (1)

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

 

2010/652/EU

 

*

Besluit van de Raad van 11 maart 2010 betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Samenwerkingsovereenkomst inzake satellietnavigatie tussen de Europese Unie en haar lidstaten en het Koninkrijk Noorwegen

11

Samenwerkingsovereenkomst inzake satellietnavigatie tussen de Europese Unie en haar lidstaten en het Koninkrijk Noorwegen

12

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 970/2010 van de Commissie van 28 oktober 2010 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Lapin Poron kuivaliha (BOB))

21

 

*

Verordening (EU) nr. 971/2010 van de Commissie van 28 oktober 2010 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Vastedda della valle del Belìce (BOB))

23

 

 

Verordening (EU) nr. 972/2010 van de Commissie van 28 oktober 2010 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

25

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2010/70/EU van de Commissie van 28 oktober 2010 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad wat betreft de geldigheidsduur van de opneming van de werkzame stof carbendazim in bijlage I (1)

27

 

 

BESLUITEN

 

 

2010/653/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 21 oktober 2010 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 2009/861/EG tot vaststelling van overgangsmaatregelen uit hoofde van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de verwerking van rauwe melk die niet aan de voorschriften voldoet in bepaalde melkverwerkingsinrichtingen in Bulgarije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 7153)  (1)

28

 

 

2010/654/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 27 oktober 2010 tot wijziging van Beschikking 2009/852/EG wat betreft de lijst van bepaalde melkverwerkingsinrichtingen in Roemenië waarvoor bepaalde overgangsmaatregelen gelden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 7258)  (1)

34

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit 2010/651/EU van de Commissie van 26 oktober 2010 tot wijziging van Besluit 2010/89/EU wat betreft de lijst van bepaalde inrichtingen voor vlees, visserijproducten en eiproducten, en koelhuizen in Roemenië waarvoor overgangsmaatregelen betreffende de toepassing van bepaalde structurele voorschriften gelden (PB L 282 van 28.10.2010)

40

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top