EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:279:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 279, 23 oktober 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2010.279.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 279

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

53e jaargang
23 oktober 2010


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

 

2010/631/EU

 

*

Besluit van de Raad van 13 september 2010 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol inzake het geïntegreerd beheer van kustgebieden in het Middellandse Zeegebied bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 955/2010 van de Commissie van 22 oktober 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 798/2008 wat het gebruik van vaccins tegen Newcastle disease betreft (1)

3

 

*

Verordening (EU) nr. 956/2010 van de Commissie van 22 oktober 2010 tot wijziging van bijlage X bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van snelle tests betreft (1)

10

 

*

Verordening (EU) nr. 957/2010 van de Commissie van 22 oktober 2010 betreffende de verlening en weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen (1)

13

 

*

Verordening (EU) nr. 958/2010 van de Commissie van 22 oktober 2010 tot weigering van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaat (1)

18

 

 

Verordening (EU) nr. 959/2010 van de Commissie van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

20

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2010/69/EU van de Commissie van 22 oktober 2010 tot wijziging van de bijlagen bij Richtlijn 95/2/EG van het Europees Parlement en van de Raad betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (1)

22

 

 

BESLUITEN

 

 

2010/632/EU

 

*

Besluit van de Raad van 15 oktober 2010 tot benoeming van een Roemeens lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité voor de periode van 21 september 2010 tot en met 20 september 2015

32

 

 

2010/633/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 22 oktober 2010 tot wijziging van Beschikking 93/152/EEG houdende vaststelling van de eisen waaraan in het kader van de programma’s inzake routinevaccinatie tegen Newcastle disease te gebruiken vaccins moeten voldoen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 7109)  (1)

33

 

 

2010/634/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 22 oktober 2010 tot aanpassing van de hoeveelheid emissierechten voor de hele Unie die in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten voor 2013 moet worden verleend en tot intrekking van Besluit 2010/384/EU (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 7180)

34

 

 

AANBEVELINGEN

 

 

2010/635/Euratom

 

*

Aanbeveling van de Commissie van 11 oktober 2010 betreffende de toepassing van artikel 37 van het Euratom-Verdrag

36

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

 

2010/636/EU

 

*

Besluit nr. 1/2010 van de Stabilisatie- en associatieraad EU-Kroatië van 25 mei 2010 inzake de deelname van Kroatië als waarnemer bij de werkzaamheden van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten en de modaliteiten daarvoor

68

 

 

2010/637/EU

 

*

Besluit nr. 1/2010 van het Gemengd Comité douanesamenwerking van 24 juni 2010 overeenkomstig artikel 21 van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Japan betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken betreffende de wederzijdse erkenning van AEO-programma’s in de Europese Unie en in Japan

71

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top