Help Print this page 

Document L:2010:107:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 107, 29 april 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2010.107.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 107

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

53e jaargang
29 april 2010


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 363/2010 van de Raad van 26 april 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1001/2008 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde hulpstukken voor buisleidingen, van ijzer of van staal, van oorsprong uit onder meer Maleisië

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 364/2010 van de Raad van 26 april 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1487/2005 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op de invoer van afgewerkte weefsels van polyesterfilamentgarens uit de Volksrepubliek China

6

 

*

Verordening (EU) nr. 365/2010 van de Commissie van 28 april 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen wat betreft Enterobacteriaceae in gepasteuriseerde melk en andere gepasteuriseerde vloeibare zuivelproducten en Listeria monocytogenes in keuken- en tafelzout (1)

9

 

*

Verordening (EU) nr. 366/2010 van de Commissie van 28 april 2010 tot 125e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa‘ida-netwerk en de Taliban

12

 

 

Verordening (EU) nr. 367/2010 van de Commissie van 28 april 2010 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

15

 

 

Verordening (EU) nr. 368/2010 van de Commissie van 28 april 2010 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 877/2009 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2009/10

17

 

 

BESLUITEN

 

 

2010/241/EU

 

*

Besluit van de Raad van 26 april 2010 houdende benoeming van een Nederlands plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s

19

 

 

2010/242/EU

 

*

Besluit van de Raad van 26 april 2010 houdende benoeming van een Oostenrijks lid en een Oostenrijkse plaatsvervanger van het Comité van de Regio’s

20

 

 

2010/243/EU

 

*

Besluit van de Raad van 26 april 2010 houdende benoeming van een Spaanse plaatsvervanger van het Comité van de Regio’s

21

 

 

2010/244/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 26 april 2010 houdende de principiële erkenning dat de dossiers die zijn ingediend voor grondig onderzoek met het oog op de eventuele opneming van 1,4-dimethylnaftaleen en cyflumetofen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad, volledig zijn (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 2518)  (1)

22

 

 

2010/245/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 28 april 2010 tot toekenning aan Frankrijk van een gedeeltelijke afwijking op Beschikking 2006/66/EG betreffende de technische specificaties voor interoperabiliteit inzake het subsysteem „rollend materieel — geluidsemissies” van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en op Beschikking 2006/861/EG betreffende de technische specificaties inzake interoperabiliteit van het subsysteem „rollend materieel — goederenwagens” van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 2588)

24

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top