Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:063:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 63, 12 maart 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2010.063.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 63

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

53e jaargang
12 maart 2010


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 207/2010 van de Commissie van 10 maart 2010 tot 121e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa’ida-netwerk en de Taliban

1

 

 

Verordening (EU) nr. 208/2010 van de Commissie van 11 maart 2010 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

3

 

 

Verordening (EU) nr. 209/2010 van de Commissie van 11 maart 2010 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 877/2009 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2009/10

5

 

 

BESLUITEN

 

 

2010/152/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 11 maart 2010 houdende onttrekking aan EU-financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten in het kader van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) of in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), hebben verricht (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 1317)

7

 

 

2010/153/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 11 maart 2010 tot verlenging van de geldigheidsduur van Beschikking 2009/251/EG houdende de verplichting voor de lidstaten ervoor te zorgen dat producten die het biocide dimethylfumaraat bevatten niet in de handel worden gebracht of op de markt worden aangeboden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 1337)  (1)

21

 

 

RICHTSNOEREN

 

 

2010/154/EU

 

*

Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 4 maart 2010 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem (ECB/2010/1)

22

 

 

IV   Handelingen die vóór 1 december 2009 zijn aangenomen krachtens het EG-Verdrag, het EU-Verdrag en het Euratom-Verdrag

 

 

2010/155/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 28 oktober 2009 inzake de steunmaatregel van artikel 99, lid 2, onder a) (wat de landbouwsector betreft) en (gewijzigd) artikel 124, leden 1 en 2, van regionale wet nr. 32 van Sicilië van 23 december 2000 houdende bepalingen voor de uitvoering het POR (operationeel meerfondsenprogramma) 2000-2006 en tot aanpassing van de steunregelingen voor bedrijven (Steunmaatregel C 21/04 — ex N 590/B/01) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 8064)

24

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top