Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:344:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 344, 23 december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.344.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 344

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
23 december 2009


Inhoud

 

V   Besluiten die zijn aangenomen vanaf 1 december 2009 op grond van het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Euratom-Verdrag

Bladzijde

 

 

BESLUITEN WAARVAN PUBLICATIE VERPLICHT IS

 

 

Verordening (EU) nr. 1273/2009 van de Commissie van 22 december 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EU) nr. 1274/2009 van de Commissie van 18 december 2009 inzake de opening en de wijze van beheer van contingenten voor de invoer van rijst van oorsprong uit de landen en gebieden overzee (LGO)

3

 

*

Verordening (EU) nr. 1275/2009 van de Commissie van 21 december 2009 tot vaststelling van een verbod op de visserij op blauwvintonijn in de Atlantische Oceaan, ten oosten van 45° WL, en de Middellandse Zee door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

8

 

*

Verordening (EU) nr. 1276/2009 van de Commissie van 22 december 2009 tot vaststelling van de forfaitaire waarde van de in het visseizoen 2010 uit de markt genomen visserijproducten die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de financiële vergoeding en het hierop betrekking hebbende voorschot

10

 

*

Verordening (EU) nr. 1277/2009 van de Commissie van 22 december 2009 tot vaststelling van de communautaire ophoudprijzen en verkoopprijzen voor de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad genoemde visserijproducten voor het visseizoen 2010

12

 

*

Verordening (EU) nr. 1278/2009 van de Commissie van 22 december 2009 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor de particuliere opslag van bepaalde visserijproducten voor het visseizoen 2010

22

 

*

Verordening (EU) nr. 1279/2009 van de Commissie van 22 december 2009 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor verkoopuitstel en van de forfaitaire premie voor bepaalde visserijproducten voor het visseizoen 2010

23

 

*

Verordening (EU) nr. 1280/2009 van de Commissie van 22 december 2009 tot vaststelling van de referentieprijzen voor bepaalde visserijproducten voor het visseizoen 2010

25

 

*

Verordening (EU) nr. 1281/2009 van de Commissie van 22 december 2009 tot vaststelling van de communautaire verkoopprijzen voor de in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad genoemde visserijproducten voor het visseizoen 2010

29

 

*

Verordening (EU) nr. 1282/2009 van de Commissie van 22 december 2009 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 409/2009 tot vaststelling van communautaire omrekeningsfactoren en codes van aanbiedingsvormen voor de omzetting van verwerkt gewicht aan vis in levend gewicht aan vis

31

 

*

Richtlijn 2009/163/EU van de Commissie van 22 december 2009 tot wijziging van Richtlijn 94/35/EG van het Europees Parlement en van de Raad inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt, wat neotaam betreft (1)

37

 

*

Richtlijn 2009/164/EU van de Commissie van 22 december 2009 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de vooruitgang van de techniek, van de bijlagen II en III bij Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten (1)

41

 

 

BESLUITEN WAARVAN PUBLICATIE NIET VERPLICHT IS

 

 

2009/1000/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 22 december 2009 betreffende een financiële bijdrage van de Unie voor 2010 aan het communautair referentielaboratorium voor overdraagbare spongiforme encefalopathieën (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 10291)

44

 

 

2009/1001/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 22 december 2009 tot vaststelling, op grond van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, van een tweede bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de Macaronesische biogeografische regio (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 10414)

46

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit 2009/908/EU van de Raad van 1 december 2009 tot vaststelling van de voorschriften tot toepassing van het besluit van de Europese Raad betreffende de uitoefening van het voorzitterschap van de Raad en betreffende het voorzitterschap van de voorbereidende instanties van de Raad (PB L 322 van 9.12.2009)

56

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top