Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:330:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 330, 16 december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.330.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 330

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
16 december 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr 1226/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling, voor 2010, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden in de Oostzee en van de bij die visserij in acht te nemen voorschriften

1

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2009/142/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende gastoestellen (1)

10

 

*

Richtlijn 2009/148/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk (1)

28

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2009/954/EG

 

*

Besluit van de Raad van 30 november 2009 betreffende de ondertekening en de sluiting door de Europese Gemeenschap van het „Referentiekader voor het Internationaal Partnerschap voor samenwerking inzake energie-efficiëntie” (Ipeec) en het „Memorandum inzake het onderbrengen van het secretariaat van het Internationaal Partnerschap voor samenwerking inzake energie-efficiëntie bij het Internationaal Energieagentschap”

37

 

 

V   Besluiten die zijn aangenomen vanaf 1 december 2009 op grond van het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Euratom-Verdrag

 

 

BESLUITEN WAARVAN PUBLICATIE VERPLICHT IS

 

*

Verordening (EU) nr. 1227/2009 van de Raad van 15 december 2009 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1859/2005 tot vaststelling van bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Oezbekistan

48

 

*

Verordening (EU) nr. 1228/2009 van de Raad van 15 december 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 423/2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

49

 

 

Verordening (EU) nr. 1229/2009 van de Commissie van 15 december 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

61

 

 

Verordening (EU) nr. 1230/2009 van de Commissie van 15 december 2009 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 877/2009 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2009/10

63

 

 

Verordening (EU) nr. 1231/2009 van de Commissie van 15 december 2009 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 december 2009

65

 

*

Verordening (EU) nr. 1232/2009 van de Commissie van 15 december 2009 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Wiśnia nadwiślanka (BOB))

68

 

*

Verordening (EU) nr. 1233/2009 van de Commissie van 15 december 2009 tot vaststelling van een specifieke marktondersteunende maatregel in de zuivelsector

70

 

*

Verordening (EU) nr. 1234/2009 van de Commissie van 15 december 2009 houdende opening van communautaire tariefcontingenten voor schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees voor 2010

73

 

*

Besluit 2009/955/GBVB van de Raad van 15 december 2009 tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2005/797/GBVB betreffende de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse Gebieden

76

 

*

Besluit 2009/956/GBVB van de Raad van 15 december 2009 tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2009/131/GBVB houdende de verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de crisis in Georgië

77

 

 

2009/957/GBVB

 

*

Besluit EUPOL COPPS/2/2009 van het Politiek en Veiligheidscomité 15 december 2009 betreffende de benoeming van het hoofd van de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse Gebieden

78

 

 

2009/958/GBVB

 

*

Besluit EUPM/1/2009 van het Politiek en Veiligheidscomité van 15 december 2009 betreffende de verlenging van het mandaat van het missiehoofd van de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) in Bosnië en Herzegovina (BiH)

79

 

 

BESLUITEN WAARVAN PUBLICATIE NIET VERPLICHT IS

 

 

2009/959/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 14 december 2009 tot wijziging van Beschikking 2007/230/EG tot vaststelling van een formulier in het kader van de sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 9895)  (1)

80

 

 

2009/960/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 14 december 2009 tot wijziging van Beschikking 2004/407/EG wat het toestaan van de invoer van fotografische gelatine in Tsjechië betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 9899)

82

 

 

2009/961/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 14 december 2009 betreffende de financiële steun van de Unie voor 2010 voor bepaalde communautaire referentielaboratoria op het gebied van diergezondheid en levende dieren (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 9965)

88

 

 

2009/962/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 15 december 2009 tot wijziging van het aanhangsel van bijlage VI bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië wat betreft bepaalde melkverwerkingsinrichtingen in Bulgarije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 9976)  (1)

93

 

 

2009/963/EU

 

*

Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 10 december 2009 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/18 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende de beleenbaarheid van onderpand (ECB/2009/24)

95

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top