Help Print this page 

Document L:2009:273:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 273, 17 oktober 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.273.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 273

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
17 oktober 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 969/2009 van de Commissie van 16 oktober 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 970/2009 van de Commissie van 16 oktober 2009 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van oktober 2009 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1385/2007 geopende tariefcontingent zijn ingediend voor vlees van pluimvee

3

 

 

Verordening (EG) nr. 971/2009 van de Commissie van 16 oktober 2009 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van de maand oktober 2009 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 616/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee

5

 

 

Verordening (EG) nr. 972/2009 van de Commissie van 16 oktober 2009 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 963/2009 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 oktober 2009

7

 

 

Verordening (EG) nr. 973/2009 van de Commissie van 16 oktober 2009 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 877/2009 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2009/10

10

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2009/131/EG van de Commissie van 16 oktober 2009 tot wijziging van bijlage VII bij Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (1)

12

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Europees Parlement en Raad

 

 

2009/762/EG

 

*

Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

14

 

 

BESLUITEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

2009/763/EG

 

*

Besluit nr. 1/2009 van het Comité Vervoer over land Gemeenschap/Zwitserland van 16 juni 2009 tot wijziging van bijlage 1 van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake het goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg

15

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) 290/2009 van de Europese Centrale Bank van 31 maart 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito's en leningen (ECB/2009/7) (PB L 94 van 8.4.2009)

19

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top