EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:268:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 268, 13 oktober 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.268.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 268

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
13 oktober 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 949/2009 van de Commissie van 12 oktober 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 950/2009 van de Commissie van 12 oktober 2009 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 877/2009 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2009/10

3

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2009/130/EG van de Commissie van 12 oktober 2009 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage III aan de technische vooruitgang (1)

5

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2009/748/EG

 

*

Besluit van de Raad van 9 oktober 2009 betreffende het standpunt dat de Gemeenschap in de Raad van de Internationale Studiegroep voor jute dient in te nemen betreffende de verlenging van de Overeenkomst inzake het mandaat van de Internationale Studiegroep voor jute, 2001

9

 

 

2009/749/EG

 

*

Besluit van de Raad van 9 oktober 2009 houdende benoeming van één Litouws lid en één Litouwse plaatsvervanger van het Comité van de Regio’s

10

 

 

Commissie

 

 

2009/750/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 6 oktober 2009 tot definiëring van de Europese elektronische tolheffingsdienst en de bijbehorende technische onderdelen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 7547)  (1)

11

 

 

2009/751/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 12 oktober 2009 tot wijziging van het aanhangsel bij bijlage VI bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië wat betreft bepaalde melkverwerkende inrichtingen in Bulgarije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 7637)  (1)

30

 

 

2009/752/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 12 oktober 2009 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van een vetextract uit Antarctisch krill Euphausia superba als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 7647)

33

 

 

2009/753/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 12 oktober 2009 tot wijziging van Beschikking 2006/1013/EG van de Commissie waarbij een door Duitsland gevraagde afwijking krachtens Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen wordt toegestaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 7703)

35

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top