Help Print this page 

Document L:2009:257:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 257, 30 september 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.257.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 257

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
30 september 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 907/2009 van de Commissie van 29 september 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 908/2009 van de Commissie van 28 september 2009 tot vaststelling van een verbod op de visserij op roggen in het gebied EG-wateren van VIId door vaartuigen die de vlag van België voeren

3

 

*

Verordening (EG) nr. 909/2009 van de Commissie van 28 september 2009 tot vaststelling van een verbod op de visserij op roggen in het gebied EG-wateren van VIII en IX door vaartuigen die de vlag van België voeren

5

 

*

Verordening (EG) nr. 910/2009 van de Commissie van 29 september 2009 tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van het preparaat van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor paarden (vergunninghouder: Lallemand SAS) (1)

7

 

*

Verordening (EG) nr. 911/2009 van de Commissie van 29 september 2009 tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van het preparaat van Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zalmachtigen en garnalen (vergunninghouder: Lallemand SAS) (1)

10

 

 

DOOR HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD GEZAMENLIJK AANGENOMEN BESLUITEN

 

*

Beschikking nr. 912/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 over de deelneming van de Gemeenschap aan een Europees programma voor metrologisch onderzoek en ontwikkeling dat door verschillende lidstaten is opgezet (1)

12

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2009/720/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 17 september 2009 tot vaststelling van de datum voor de voltooiing van de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 6910)

26

 

 

2009/721/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 24 september 2009 houdende onttrekking aan communautaire financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten in het kader van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) of in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, (ELFPO) hebben verricht (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 7044)

28

 

 

2009/722/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 29 september 2009 tot wijziging van Beschikking 2003/324/EG inzake een afwijking van het verbod op hergebruik binnen dezelfde soort voor het voederen van bepaalde pelsdieren in Letland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 5550)

38

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

 

2009/723/GBVB

 

*

Besluit EUSEC/1/2009 van het Politiek en Veiligheidscomité van 25 september 2009 betreffende de benoeming van het hoofd van de missie voor de adviserende en bijstandverlenende missie van de Europese Unie op het gebied van hervorming van de veiligheidssector in de Democratische Republiek Congo (EUSEC RD Congo)

40

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Besluit 2009/724/JBZ van de Commissie van 17 september 2009 tot vaststelling van de datum voor de voltooiing van de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)

41

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top