Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:254:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 254, 26 september 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.254.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 254

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
26 september 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 880/2009 van de Raad van 7 september 2009 betreffende de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Brazilië uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie, houdende wijziging en aanvulling van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

1

 

 

Verordening (EG) nr. 881/2009 van de Commissie van 25 september 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

5

 

*

Verordening (EG) nr. 882/2009 van de Commissie van 21 september 2009 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 412/2008 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van voor verwerking bestemd bevroren rundvlees, en houdende afwijking van die verordening

7

 

*

Verordening (EG) nr. 883/2009 van de Commissie van 21 september 2009 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 810/2008 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees

9

 

*

Verordening (EG) nr. 884/2009 van de Commissie van 23 september 2009 tot vaststelling van vorm en inhoud van de boekhoudgegevens die aan de Commissie moeten worden verstrekt met het oog op de goedkeuring van de rekeningen inzake het ELGF en het ELFPO, alsmede ten behoeve van monitoring en het opstellen van prognoses

10

 

*

Verordening (EG) nr. 885/2009 van de Commissie van 25 september 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 378/2005 wat betreft referentiemonsters, bijdrage in de kosten en de in bijlage II opgenomen laboratoria (1)

58

 

*

Verordening (EG) nr. 886/2009 van de Commissie van 25 september 2009 tot verlening van een vergunning voor het preparaat Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor paarden (vergunninghouder Alltech France) (1)

66

 

*

Verordening (EG) nr. 887/2009 van de Commissie van 25 september 2009 tot verlening van een vergunning voor een gestabiliseerde vorm van 25-hydroxycholecalciferol als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, mestkalkoenen, ander pluimvee en varkens (1)

68

 

*

Verordening (EG) nr. 888/2009 van de Commissie van 25 september 2009 tot verlening van een vergunning voor zinkchelaat van het hydroxy-analoog van methionine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (1)

71

 

*

Verordening (EG) nr. 889/2009 van de Commissie van 25 september 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad en tot vaststelling, voor 2009, van de begrotingsmaxima voor de gedeeltelijke of facultatieve uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad voorziet, de jaarlijkse totaalbedragen voor de regeling inzake één enkele areaalbetaling en de begrotingsmaxima voor de overgangsbetalingen voor groenten en fruit en voor de specifieke steun waarin Verordening (EG) nr. 73/2009 voorziet

73

 

*

Verordening (EG) nr. 890/2009 van de Commissie van 25 september 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1385/2007 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad, wat betreft de opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor vlees van pluimvee, en tot afwijking van die verordening

80

 

*

Verordening (EG) nr. 891/2009 van de Commissie van 25 september 2009 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten in de sector suiker

82

 

 

Verordening (EG) nr. 892/2009 van de Commissie van 25 september 2009 inzake de afgifte van invoercertificaten voor rijst in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 327/98 geopende tariefcontingenten voor de deelperiode september 2009

94

 

 

Verordening (EG) nr. 893/2009 van de Commissie van 25 september 2009 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 838/2009 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 september 2009

97

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2009/124/EG van de Commissie van 25 september 2009 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan arseen, theobromine, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. en Abrus precatorius L. betreft (1)

100

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2009/718/EG

 

*

Besluit van de Raad van 7 september 2009 betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Brazilië uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie

104

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Brazilië uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie

106

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top