EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:201:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 201, 01 augustus 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.201.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 201

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
1 augustus 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 695/2009 van de Commissie van 31 juli 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 696/2009 van de Commissie van 31 juli 2009 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 1 augustus 2009

3

 

*

Verordening (EG) nr. 697/2009 van de Commissie van 31 juli 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1913/2006 houdende bepalingen voor de toepassing van het agromonetaire stelsel voor de euro in de landbouwsector, wat de ontstaansfeiten voor de schoolfruitregeling betreft, en tot afwijking van die verordening

6

 

*

Verordening (EG) nr. 698/2009 van de Commissie van 31 juli 2009 tot afwijking, met betrekking tot de programma’s inzake voorlichting en afzetbevordering van melk en zuivelproducten op de binnenmarkt, van Verordening (EG) nr. 501/2008 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt en in derde landen

8

 

*

Verordening (EG) nr. 699/2009 van de Commissie van 31 juli 2009 tot vaststelling van een verbod op de visserij op Groenlandse heilbot/zwarte heilbot in EG-wateren van IIa en IV; EG-wateren en internationale wateren van VI door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

9

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2009/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de stuurinrichting van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (Gecodificeerde versie) (1)

11

 

*

Richtlijn 2009/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het geluidsniveau op oorhoogte van bestuurders van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (Gecodificeerde versie) (1)

18

 

*

Richtlijn 2009/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het beveiligingssysteem voor passagiers van motorvoertuigen op twee wielen (Gecodificeerde versie) (1)

29

 

*

Richtlijn 2009/90/EG van de Commissie van 31 juli 2009 tot vaststelling van technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand krachtens Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad (1)

36

 

*

Richtlijn 2009/91/EG van de Commissie van 31 juli 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde dinatriumtetraboraat als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (1)

39

 

*

Richtlijn 2009/92/EG van de Commissie van 31 juli 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde bromadiolon als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (1)

43

 

*

Richtlijn 2009/93/EG van de Commissie van 31 juli 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde alfachloralose als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (1)

46

 

*

Richtlijn 2009/94/EG van de Commissie van 31 juli 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde boorzuur als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (1)

50

 

*

Richtlijn 2009/95/EG van de Commissie van 31 juli 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde aluminiumfosfide waaruit fosfine vrijkomt als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (1)

54

 

*

Richtlijn 2009/96/EG van de Commissie van 31 juli 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde dinatriumoctaboraat (tetrahydraat) als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (1)

58

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2009/583/EG, Euratom

 

*

Besluit van de Raad van 27 juli 2009 houdende benoeming van een Hongaars lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

62

 

 

Commissie

 

 

2009/584/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 31 juli 2009 tot oprichting van een stuurgroep op hoog niveau voor het SafeSeaNet (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 5924)  (1)

63

 

 

2009/585/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 31 juli 2009 tot wijziging van Beschikking 2008/965/EG betreffende de financiële steun van de Gemeenschap voor 2009 voor bepaalde communautaire referentielaboratoria op het gebied van diergezondheid en levende dieren (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 5947)

65

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top