EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:192:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 192, 24 juli 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.192.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 192

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
24 juli 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 645/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 646/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) met betrekking tot de lijst van secundaire doelvariabelen voor 2010 betreffende het gedeelde gebruik van middelen binnen het huishouden

3

 

*

Verordening (EG) nr. 647/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Brněnské pivo of Starobrněnské pivo (BGA))

11

 

*

Verordening (EG) nr. 648/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van het uiteindelijke steunbedrag voor gedroogde voedergewassen voor het verkoopseizoen 2008/2009

13

 

*

Verordening (EG) nr. 649/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot aanpassing van bepaalde vangstquota voor 2009 in het kader van het meerjarenbeheer van de vangstquota

14

 

 

Verordening (EG) nr. 650/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van het maximumbedrag van de uitvoerrestitutie voor boter in het kader van de in Verordening (EG) nr. 619/2008 bedoelde permanente inschrijving

42

 

 

Verordening (EG) nr. 651/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van het maximumbedrag van de uitvoerrestitutie voor mageremelkpoeder in het kader van de in Verordening (EG) nr. 619/2008 bedoelde permanente inschrijving

44

 

 

Verordening (EG) nr. 652/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren

45

 

 

Verordening (EG) nr. 653/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van uitvoerrestituties in de sector vlees van pluimvee

47

 

 

Verordening (EG) nr. 654/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees

49

 

 

Verordening (EG) nr. 655/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van uitvoerrestituties in de sector varkensvlees

53

 

 

Verordening (EG) nr. 656/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

55

 

 

Verordening (EG) nr. 657/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

57

 

 

Verordening (EG) nr. 658/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs voor boter voor de 9e bijzondere inschrijving in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 186/2009 geopende openbare inschrijving

59

 

 

Verordening (EG) nr. 659/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs voor mageremelkpoeder voor de 7e bijzondere inschrijving in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 310/2009 geopende openbare inschrijving

60

 

*

Verordening (EG) nr. 660/2009 van de Commissie van 23 juli 2009 tot vaststelling van een verbod op de visserij op blauwe leng in EG-wateren en wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van derde landen vallen, van VI, VII door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

61

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Besluit 2009/558/GBVB van de Raad van 16 maart 2009 betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling van gerubriceerde gegevens tussen de Europese Unie en Israël

63

Overeenkomst inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling van gerubriceerde gegevens tussen de Europese Unie en Israël

64

 

 

2009/559/GBVB

 

*

Besluit Atalanta/6/2009 van het Politiek en Veiligheidscomité van 22 juli 2009 tot benoeming van de commandant van de strijdkrachten van de Europese Unie voor de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta)

68

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top