EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:168:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 168, 30 juni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.168.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 168

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
30 juni 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 563/2009 van de Raad van 25 juni 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

1

 

*

Verordening (EG) nr. 564/2009 van de Raad van 25 juni 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/96 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie-, landbouw- en visserijproducten

4

 

 

Verordening (EG) nr. 565/2009 van de Commissie van 29 juni 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

18

 

*

Verordening (EG) nr. 566/2009 van de Commissie van 29 juni 2009 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Melton Mowbray Pork Pie (BGA))

20

 

*

Verordening (EG) nr. 567/2009 van de Commissie van 29 juni 2009 houdende inschrijving van een benaming in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten (Pierekaczewnik (GTS))

22

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

24

 

*

Richtlijn 2009/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG en Richtlijn 2001/83/EG, wat wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen betreft (1)

33

 

 

DOOR HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD GEZAMENLIJK AANGENOMEN BESLUITEN

 

*

Beschikking nr. 568/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot wijziging van Beschikking 2001/470/EG van de Raad betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken

35

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Europees Parlement
Raad
Commissie
Hof van Justitie
Rekenkamer
Europees Economisch en Sociaal Comité
Comité van de Regio's

 

 

2009/496/EG, Euratom

 

*

Besluit van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 26 juni 2009 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie

41

 

 

Raad van ministers ACS-EG

 

 

2009/497/EG

 

*

Besluit nr. 1/2009 van de ACS-EG-Raad van ministers van 29 mei 2009 tot goedkeuring van wijzigingen in bijlage II bij de partnerschapsovereenkomst

48

 

 

AANBEVELINGEN

 

 

Commissie

 

 

2009/498/EG

 

*

Aanbeveling van de Commissie van 23 juni 2009 betreffende referentiemetagegevens voor het Europees statistisch systeem (1)

50

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top