EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:116:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 116, 09 mei 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.116.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 116

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
9 mei 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 377/2009 van de Commissie van 8 mei 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 378/2009 van de Commissie van 8 mei 2009 tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van het preparaat Bacillus cereus var. toyoi als toevoegingsmiddel voor voeding voor fokkonijnen (vergunninghouder Rubinum S.A.) (1)

3

 

*

Verordening (EG) nr. 379/2009 van de Commissie van 8 mei 2009 tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van 6-fytase EC 3.1.3.26 als toevoegingsmiddel voor voeding voor mestkippen, mestkalkoenen, legkippen, mesteenden, biggen (gespeend), mestvarkens en zeugen (vergunninghouder Danisco Animal Nutrition, rechtspersoon: Danisco (UK) Limited) (1)

6

 

*

Verordening (EG) nr. 380/2009 van de Commissie van 8 mei 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 796/2004 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, alsmede inzake de bij Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad vastgestelde randvoorwaarden

9

 

*

Verordening (EG) nr. 381/2009 van de Commissie van 8 mei 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2092/2004 houdende nadere bepalingen voor de toepassing van een tariefcontingent voor de invoer van gedroogd rundvlees zonder been van oorsprong uit Zwitserland

16

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2009/47/EG van de Raad van 5 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat verlaagde btw-tarieven betreft

18

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2009/373/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 29 april 2009 inzake de goedkeuring van de rekeningen van de betaalorganen van de lidstaten betreffende de door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) gefinancierde uitgaven over het begrotingsjaar 2008 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 3219)

21

 

 

2009/374/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 8 mei 2009 tot wijziging van aanhangsel B van bijlage VII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië betreffende bepaalde inrichtingen in de vlees-, slachtpluimvee-, vis-, melk- en zuivelproductensector in Roemenië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 3390)  (1)

49

 

 

2009/375/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 8 mei 2009 betreffende de financiering van het werkprogramma inzake opleidingsinstrumenten op het gebied van voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en plantengezondheid voor 2009

54

 

 

2009/376/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 8 mei 2009 tot wijziging van Beschikking 2007/716/EG wat betreft bepaalde inrichtingen in de vlees- en de melksector in Bulgarije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 3442)  (1)

58

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top