EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:110:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 110, 01 mei 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.110.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 110

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
1 mei 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 358/2009 van de Commissie van 30 april 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 359/2009 van de Commissie van 30 april 2009 tot schorsing van het binnenbrengen in de Gemeenschap van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten

3

 

 

Verordening (EG) nr. 360/2009 van de Commissie van 30 april 2009 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 1 mei 2009

27

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen (Gecodificeerde versie) (1)

30

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2009/357/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 27 april 2009 tot wijziging van Besluit 2007/134/EG tot oprichting van de Europese Onderzoeksraad (1)

37

 

 

2009/358/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 29 april 2009 betreffende de harmonisatie, de periodieke toezending van de informatie en de vragenlijst bedoeld in artikel 22, lid 1, onder a), en artikel 18, van Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 3011)

39

 

 

2009/359/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 30 april 2009 tot aanvulling van de definitie van inert afval ter uitvoering van artikel 22, lid 1, onder f), van Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 3012)

46

 

 

2009/360/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 30 april 2009 tot aanvulling van de technische voorschriften voor de afvalkarakterisering die zijn vastgesteld in Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 3013)

48

 

 

2009/361/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 30 april 2009 houdende goedkeuring van Finse steun voor zaaizaad en zaaigraan voor het oogstjaar 2009 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 3078)

52

 

 

2009/362/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 30 april 2009 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van lycopeen als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 3149)

54

 

 

2009/363/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 30 april 2009 tot wijziging van Beschikking 2002/253/EG tot vaststelling van gevalsdefinities voor het melden van overdraagbare ziekten aan het communautaire netwerk krachtens Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 3517)  (1)

58

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top