Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:104:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 104, 24 april 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.104.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 104

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
24 april 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 331/2009 van de Commissie van 23 april 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 332/2009 van de Commissie van 23 april 2009 tot wijziging van Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

3

 

 

Verordening (EG) nr. 333/2009 van de Commissie van 23 april 2009 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees

4

 

 

Verordening (EG) nr. 334/2009 van de Commissie van 23 april 2009 tot vaststelling van het maximumbedrag van de uitvoerrestitutie voor boter in het kader van de in Verordening (EG) nr. 619/2008 bedoelde permanente inschrijving

8

 

 

Verordening (EG) nr. 335/2009 van de Commissie van 23 april 2009 tot vaststelling van het maximumbedrag van de uitvoerrestitutie voor mageremelkpoeder in het kader van de in Verordening (EG) nr. 619/2008 bedoelde permanente inschrijving

10

 

 

Verordening (EG) nr. 336/2009 van de Commissie van 23 april 2009 tot vaststelling van uitvoerrestituties in de sector varkensvlees

11

 

 

Verordening (EG) nr. 337/2009 van de Commissie van 23 april 2009 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

13

 

 

Verordening (EG) nr. 338/2009 van de Commissie van 23 april 2009 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren

15

 

 

Verordening (EG) nr. 339/2009 van de Commissie van 23 april 2009 tot vaststelling van uitvoerrestituties in de sector vlees van pluimvee

17

 

 

Verordening (EG) nr. 340/2009 van de Commissie van 23 april 2009 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs voor boter voor de derde bijzondere inschrijving in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 186/2009 geopende openbare inschrijving

19

 

 

Verordening (EG) nr. 341/2009 van de Commissie van 23 april 2009 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs voor mageremelkpoeder voor de eerste bijzondere inschrijving in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 310/2009 geopende openbare inschrijving

20

 

 

Verordening (EG) nr. 342/2009 van de Commissie van 23 april 2009 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

21

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2009/37/EG van de Commissie van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde chloormequat, koperverbindingen, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzuron en zèta-cypermethrin op te nemen als werkzame stoffen (1)

23

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2009/340/EG

 

*

Besluit van de Raad van 16 maart 2009 houdende benoeming van een Zweeds lid en een Zweeds plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio’s

33

 

 

Commissie

 

 

2009/341/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 4 juni 2008 betreffende een steunmaatregel C 9/08 (ex NN 8/08, CP 244/07) van Duitsland ten gunste van Sachsen LB (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 2269)  (1)

34

 

 

2009/342/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 23 april 2009 tot wijziging van Beschikking 2003/467/EG wat betreft de erkenning van bepaalde bestuurlijke regio’s van Italië als officieel vrij van rundertuberculose, runderbrucellose en enzoötische boviene leukose, de erkenning van bepaalde bestuurlijke regio’s van Polen als officieel vrij van enzoötische boviene leukose en de erkenning van Polen en Slovenië als officieel vrij van rundertuberculose (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 2972)  (1)

51

 

 

OVEREENKOMSTEN

 

 

Raad

 

*

Mededeling betreffende de datum van inwerkingtreding van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds

57

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 29/2009 van de Commissie van 16 januari 2009 tot vaststelling van de eisen inzake datalinkdiensten voor het gemeenschappelijke Europese luchtruim (PB L 13 van 17.1.2009)

58

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top