EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:095:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 95, 09 april 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.095.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 95

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
9 april 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 291/2009 van de Commissie van 8 april 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 292/2009 van de Commissie van 8 april 2009 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de invoercertificaataanvragen die in de periode van 27 maart tot en met 3 april 2009 zijn ingediend uit hoofde van deelcontingent III in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1067/2008 geopende communautaire tariefcontingent voor zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit

3

 

 

Verordening (EG) nr. 293/2009 van de Commissie van 8 april 2009 tot vaststelling van het maximumbedrag van de uitvoerrestitutie voor boter in het kader van de in Verordening (EG) nr. 619/2008 bedoelde permanente inschrijving

4

 

 

Verordening (EG) nr. 294/2009 van de Commissie van 8 april 2009 tot vaststelling van het maximumbedrag van de uitvoerrestitutie voor mageremelkpoeder in het kader van de in Verordening (EG) nr. 619/2008 bedoelde permanente inschrijving

6

 

*

Verordening (EG) nr. 295/2009 van de Commissie van 18 maart 2009 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

7

 

*

Verordening (EG) nr. 296/2009 van de Commissie van 8 april 2009 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de administratieve bijstand bij de uitvoer van sommige aan de contingenteringsregeling onderworpen kaassoorten die onder speciale voorwaarden in de Verenigde Staten van Amerika mogen worden ingevoerd (Herschikking)

9

 

*

Verordening (EG) nr. 297/2009 van de Commissie van 8 april 2009 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1277/2005 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake drugsprecursoren en van Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren

13

 

*

Verordening (EG) nr. 298/2009 van de Commissie van 8 april 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 tot opstelling van de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap (1)

16

 

*

Verordening (EG) nr. 299/2009 van de Commissie van 8 april 2009 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

37

 

 

Verordening (EG) nr. 300/2009 van de Commissie van 8 april 2009 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de aanvragen voor invoercertificaten die in de periode van 27 maart tot en met 3 april 2009 zijn ingediend in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 955/2005 geopende tariefcontingent voor rijst van oorsprong uit Egypte

39

 

 

Verordening (EG) nr. 301/2009 van de Commissie van 8 april 2009 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs voor boter voor de tweede bijzondere inschrijving in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 186/2009 geopende openbare inschrijving

40

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2009/320/EG

 

*

Besluit van de Raad van 30 maart 2009 houdende goedkeuring van het Europees masterplan inzake luchtverkeersbeveiliging in het kader van het ATM-onderzoeksproject (SESAR) voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim

41

 

 

Commissie

 

 

2009/321/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 8 april 2009 tot vaststelling van een nieuwe termijn voor de indiening van dossiers voor bepaalde stoffen die in het kader van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad bedoelde tienjarige werkprogramma dienen te worden beoordeeld (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 2564)  (1)

42

 

 

2009/322/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 8 april 2009 betreffende de niet-opneming van bepaalde stoffen in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 2593)  (1)

44

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Besluit 2009/323/JBZ van de Raad van 6 april 2009 inzake de aanpassing van de basissalarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol

46

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top